Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Hitno izmeniti Zakon o finansiranju političkih stranaka

Transparentnost – Srbija upozorava na moguće štetne posledice kašnjenja sa izmenama Zakona o finansiranju političkih stranaka i poziva Vladu i Skupštinu da ubrzaju postupak donošenja novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Ukoliko novi zakon ne bude usvojen, ili postojeći izmenjen pre 15. aprila, postoji opasnost da nepodnošenje finansijskih izveštaja za 2010. godinu ostane nesankcionisano.

 

Aktuelni Zakon o finansiranju političkih stranaka, usvojen 2003. godine, obavezuje svaku registrovanu političku stranku da jednom godišnje Agenciji za borbu protiv korupcije podnese završni račun, izveštaj o imovini i izveštaj o primljenim prilozima vrednijim od 6.000 dinara. Međutim, kako nije propisan rok za podnošenje ovih izveštaja, stranke koje svoju obavezu ne ispune ne mogu biti sankcionisane u slučaju da zakasne ili „zaborave“ da podnesu neki od dokumenata. Ovaj propust zakonodavca, iako uočen pre 8 godina, još uvek nije ispravljen. U odsustvu zakonskog roka, skupštinski Odbor za finansije a kasnije i Agencija, uspostavili su, kao neformalni rok za podnošenje izveštaja za prethodnu godinu, 15. april. Taj rok se predviđa i u nacrtu novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Međutim, ukoliko do 15. aprila ne dođe do usvajanja sadašnjeg nacrta novog zakona ili do izmene postojećeg zakona, kršenje ove obaveze bi moglo biti sankcionisano tek od 2012. godine.

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 3. april 2011.