Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Obezbediti pouzdane informacije o radu Vlade

Transparentnost – Srbija ocenjuje da bi izmene Zakona o Vladi mogle da dovedu do smanjenja informacija o načinu odlučivanja u izvršnoj vlasti koje su javnosti dostupne. Naime, o procesu donošenja odluka u ovom telu javnost je do sada veoma često dobijala obaveštenja na neformalan način, preko ministara koji su ostali u manjini. Ne sporeći potrebu da Vlada Srbije nastupa kao jedinstven tim i da se obezbedi da informacije o njenom radu koje dospevaju u javnost budu pouzdane, smatramo da bi trebalo učiniti dostupnim i neke podatke koji se sada po pravilu ne objavljuju.

 

 

 

Na veb-sajtu Vlade se trenutno mogu naći predlozi zakona, usvojene uredbe, zaključci koje Vlada odluči da objavi, odluke o razrešenjima i postavljenjima funkcionera i izveštaji sa konferencija za štampu. Međutim, ne objavljuju se, a TS ocenjuje da bi trebalo: drugi zaključci Vlade, a naročito oni koji utiču na ostvarivanje prava i obaveza građana; podaci o tome da li su za nacrte zakona pribavljena pozitivna mišljenja svih nadležnih tela; razlozi za razrešenje funkcionera i biografije kandidata koje Vlada postavlja ili predlaže na funkcije; planovi rada i izveštaj o radu Vlade i njenih radnih tela (trenutno su dostupna samo kratka izlaganja premijera na tu temu); podaci o pokušajima uticaja na Vladu da se neko pitanje uvrsti na dnevni red, skine sa dnevnog reda ili da se neka važna oblast reguliše na određeni način.

 

 

 

Osim toga, Transparentnost – Srbija ocenjuje kao anahrone aktuelne odredbe člana 59 i 62 Poslovnika Vlade, koje predviđaju da se podaci o tome kako su članovi Vlade glasali, kao i stenografske i audio beleške sa sednica smatraju „službenom tajnom stroge poverljivosti“, pogotovo kada se imaju u vidu uporedna rešenja iz bliskog susedstva – npr. R. Hrvatska u kojoj se audio zapis sa sednice Vlade postavlja na internet prezentaciju. Sve navedene manjkavosti mogle bi se otkloniti izmenama Poslovnika i bilo bi dobro kada bi rekonstruisani sastav Vlade to i učinio.

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

Beograd, 14. mart 2011.