Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Korisne izmene skupštinskog Poslovnika što pre primeniti u praksi

Transparentnost – Srbija ocenjuje kao pozitivne najnovije izmene Poslovnika Narodne skupštine, kojima se na drugačiji način uređuje razmatranje izveštaja koje Narodnoj skupštini dostavljaju nezavisni organi. Ovom izmenom je ukinuta odredba Poslovnika koja je predviđala pokretanje postupka za utvrđivanje odgovornosti rukovodioca nezavisnog organa u slučaju da nadležni skupštinski odbor ne prihvati njegov izveštaj. Smatramo da je brisanje te odredbe opravdano, jer skupštinski odbor može odlučiti da ne podrži izveštaj iz političkih ili nekih drugih razloga koji ne moraju imati nikakve veze sa kvalitetom rada nezavisnog organa. Šire posmatrano time bi u suštini bila ugoržena nezavisnost pomenutih organa.

 

 

 

Drugom značajnom izmenom precizira se postupanje Skupštine sa izveštajima Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenika za ravnopravnost, Državne revizorske institucije i Agencije za borbu protiv korupcije, tako da nadležni odbor uz originalni izveštaj dostavlja i „predlog zaključaka, odnosno preporuka, sa merama za unapređenje stanja u tim oblastima“. Imajući u vidu da su do sada ovi organi često ukazivali na probleme u važećim propisima ili na opstrukcije koje im u radu stvara izvršna vlast i davali preporuke kako da se ti problemi reše, ove izmene daju šansu Skupštini da efikasnije vrši nadzor nad Vladom i jača antikorupcijske zakonske mehanizme.

 

 

 

Transparentnost – Srbija poziva Narodnu skupštinu, i političke stranke zastupljene u njoj, da na delu pokažu koliko pažnje zapravo pridaju izveštajima nezavisnih državnih organa i primeni antikorupcijskih propisa. Izveštaji za 2010. će pristići u Skupštinu tokom marta i jedino aktivno rešavanje problema na koje se u ovim izveštajima ukazuje pokazaće da li politička elita ozbiljno shvata značaj antikorupcijskih institucija. TS smatra da u buduće neće biti potrebno čekati da nam Evropska komisija ukaže na slabosti u našem pravnom sistemu kako bi do promena došlo, kao što je bio slučaj sa spornim odredbama Poslovnika, naročito u situaciji kada je bilo dovoljno poslušati i relevantne glasove stručne javnosti iz Srbije.

 

 

 

Transparentnost – Srbija

 

 

 

1. mart 2011.