Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konferencija za štampu

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete Konferenciji za štampu Prezentacija Globalnog barometra korupcije za 2010. god. koja će se održati u prostorijama organizacije, u ulici Bulevar Despota Stefana (29. novembra) broj 36, I sprat, u četvrtak, 09. decembra 2010, sa početkom u 11.00 časova

Materijal:

Dnevni red:


11.00 – 11.15 Rezultati Globalnog barometra korupcije za 2010. god. - prof. Dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

11.15 – 11.30  Monitoring napretka Srbije u procesu pridruživanja EU i borba protiv korupcije[1] - Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost - Srbija

11.30- 11.45    Značaj Uputstva za izradu i objavljivanje Informatora o radu za informisanje građana o uslugama koje pružaju državni organi - Bojana Medenica, saradnica Transparentnost - Srbija

Od 11.45         Pitanja i odgovori

Napomena: Na konferenciji za štampu će biti deljeni materijali u vezi sa temama konferencije u štampanom, a po želji i u elektronskom obliku, na srpskom jeziku. Materijali će biti prevedeni na engleski jezik, a prevod izlaganja na konferenciji nije obezbeđen.

Beograd, 07.12.2010

Transparentnost – Srbija

Informativna služba

Objavljivanje novog Globalnog barometra korupcije za 2010. god.

Globalni barometar korupcije je jedno od najkvalitetnijih istraživanja fenomena korupcije koje ima za cilj da ispita ne samo to kako korumpiranost institucija vide ljudi koji u njima žive, već i da istraži koliko je aktuelno iskustvo građana sa korupcijom.

Istraživanje su osmislili Gallup International i Transparency International. Ove godine je istraživanje paralelno sprovedeno u 86  država ili teritorija sa svih kontinenata i reflektuje odgovore ukupno 91,500 ljudi. Istraživanje je u Srbiji sprovela agencija BBSS Gallup International na 1000 ispitanika, tokom jula 2010. godine. Srbija je bila obuhvaćena Globalnim barometrom 2005, 2006, 2007 i 2009 godine (GCB nije rađen za 2008.),  što će nam omogućiti da predstavimo i razlike u ovogodišnjem istraživanju u odnosu na prethodne godine. Naročite prednosti Globalnog barometra korupcije u odnosu na druga slična istraživanja o korupciji u Srbiji su uporedivost podataka na međunarodnom nivou i uporedivost podataka u proteklih pet godina.

U okviru Globalnog barometra korupcije ćemo Vam predstaviti:

  • Kakav je utisak građana o raširenosti korupcije u Srbiji – da li je nivo korupcije porastao u poslednje tri godina i koliko se viđenje građana razlikuje sada u odnosu na ono iz 2005. godine
  • Kako građani ocenjuju mere aktuelne vlade za borbu protiv korupcije, kako se ova ocena menjala u poslednje tri godine i kako je naša vlada ocenjena u poređenju sa onima iz drugih zemalja
  • Kome građani najviše veruju u borbi protiv korupcije
  • Koliko građani smatraju da su pojedini sektori zaraženi korupcijom
  • Koliko često su građani Srbije davali mito tokom druge polovine 2009. i prve polovine 2010. godine i u kojim sektorima, i da li ima krupnijih promena u odnosu na ranije godine
  • Zbog čega su građani podmićivali u proteklih 12 meseci (ubrzanje procesa, ostvarivanje svojih prava, izbegavanje problema sa vlastima)

Rezultati istraživanja za Srbiju će nam pomoći da sagledamo koliko korupcije u Srbiji zapravo ima, koje oblasti su najproblematičnije i kako stojimo u odnosu na susede i druge zemlje, ali i koliko se promenilo stanje u poslednjih pet godina.[1] U okviru projekta „Procena sistema nacionalnog društvenog integriteta u Srbiji“ (National Integrity System – NIS) koji se sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji u okviru  projekta „Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU“