Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dopis Tanjugu o saopštenju g. Spasića

Transparentnost Srbija uputila je dopis Tanjugu povodom vesti objavljene 13. septembra 2018. godine. Prenosimo dopis u celini:

Tanjug

Obilićev venac 2,

11000 Beograd

Zamenik glavnog i odgovornog urednika Maja Vojinović

            Poštovani,

            u Vašem servisu je 13. septembra 2018. godine objavljena vest naslovljena "Transparentnost: Ustavni amandmani uvode red u pravosuđe".

Uvidom u naš pres kliping utvrdili smo da je reč o saopštenju organizaciji čiji je naziv naveden u lidu vesti - Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije "Transparentnost". U tekstu se međutim dalje navodi "Generalni sekretar 'Transparentnosti' Mario Spasić".

            S obzirom na to da je “Transparentnost” već 16 godina uobičajeni skraćeni naziv za našu organizaciju, koji se koristi i u servisima Tanjuga, s razlogom se može očekivati da su korisnici servisa Tanjuga iz naslova mogli pretpostaviti da smo se mi oglasili o ovom važnom pitanju. Takođe, kod krajnjih korisnika (čitalaca, gledalaca, slušalaca) medija koji su eventualno preneli Tanjugova vest mogla je nastati zabuna i uverenje da je reč o našem saopštenju, što nije tačno.

“Savet za monitoring …” je pravno lice koje nema, niti je ikada imalo veze sa organizacijom “Transparentnost Srbija”. Organizacija Transparentnost Srbija postoji od 2002. godine i članica je globalne antikorupcijske organizacije Transparency International. Organizacija g. Spasića je registrovana pod nazivom koji unosi zabunu u javnosti zbog sličnosti sa nazivom Saveta za borbu protiv korupcije i naše organizacije, u vreme kada je zakon to omogućavao. Po odredbama aktuelnog Zakona o udruženjima naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi..

Proteklih godina u medijima je povremeno g. Spasić predstavljan kao generalni sekretar Transparentnosti, što je izazivalo zabunu i na šta smo ukazivali. Zbog toga, mediji koji prenose njegove izjave, poput Informera i Srpskog telegrafa, kada ne žele da njihovi čitaoci budu dovedeni u zabludu, sada koriste puni naziv i prateću odrednicu, npr: “Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparetnost (iz Trstenika)” ili skraćeni naziv "Savet za monitoring" (na primer: http://informer.rs/vesti/politika/366151/grcice-se-na-robiji-krivicna-prijava-protiv-sase-jankovica).

           Verujemo da je Tanjug u pomenutoj vesti želeo da skrati dugački, eklektički naziv organizacije g. Spasića, ali je upotrebom naziva Transparentnost stvorena zabuna da je reč o našoj organizaciji, da je Savet organ naše organizacije, odnosno da je g. Spasić generalni sekretar organa Transparentnosti Srbija. 

            S obzirom na sve navedeno, a radi dobrobiti korisnika servia Tanjuga i krajnjih korisnika servisa, odnosno čitala, gledalaca i slušalaca, predlažemo da učinite sledeće:

  1. Da ubuduće, kada prenosite izjave g. Spasića i vesti o aktivnostima njegove organizacije kao skraćeni naziv njegove organizacije koristite isti koji koriste i drugi mediji: „Savet za monitoring“.
  2. Da obavestite korisnike na primeren način o tome da organizacija o kojoj je reč u pomenutoj vesti nije u vezi sa našom, shodno navodima iz ovog pisma.

Što se tiče same vesti i ustavnih amandmana, Transparentnost Srbija je bila veoma aktivna u dosadašnjoj raspravi i u najskorijem roku ćemo se oglasiti i o novom predlogu, nakon što ga pažljivo uporedimo sa prethodnim, i verujemo da će Tanjug preneti naš stav o ovom pitanju.

S poštovanjem,

za Transparentnost Srbija

Programski direktor

Nemanja Nenadić

Beograd, 13. septembra 2018.