Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju

Transparentnost Srbija organizuje konferenciju za novinare: „Postupanje državnih organa u slučajevima sa elementima korupcije“, u četvrtak, 20. decembra 2018. godine u Medija centru (Terazije 3, Beograd), sa početkom u 10.00 sati.

Transparentnost Srbija pratila je postupanje nadležnih organa u slučajevima u kojima je postojala sumnja na korupciju, a koje su pokrenuli mediji, nevladine organizacije, nezavisni državni organi.

Na konferenciji za novinare predstavićemo:

- kako su tužilaštva reagovala u 16 posmatranih slučajeva i kada ih je TS pozivala da pokrenu postupak ili tražila obrazloženje za odbacivanje krivičnih prijava;

- kako su drugi državni organi reagovali i postupali u 29 slučajeva u kojima je ukazivano na nepravilnosti, kada su im traženi podaci koji bi mogli da razotkriju nepravilnosti ili kada su im dostavljane konkretne inicijative za postupanje;

- statističke i kvalitativne podatke o postupanju organa gonjenja u borbi protiv korupcije - koja krivična dela korupcije se najčešće gone, do kakvih promena je dovelo uspostavljanje posebnih odeljenja za gonjenje korupcije, u kojoj meri su javnosti dostupni podaci o gonjenju korupcije i šta nedostaje. Takođe, biće predstavljene kljucne aktivnosti koje Srbija treba da preduzme u gonjenju korupcije da bi ostvarila standarde iz akcionog plana za poglavlje 23 EU.

Dnevni red:

10.00-10.10                   Uvodna reč, Vladimir Goati, predsednik Transparentnosti Srbija

10.10-10.20                   Podaci o gonjenju korupcije i predlozi za reforme, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija

10.20-10.35                   Postupanje u konretnim slučajevima, Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbije