Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Konferencija za štampu


Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete

 

Konferenciji za štampu

Koja će se održati u petak, 28. januara 2011. sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama organizacije, bulevar Despota Stefana (bivša ulica 29. novembra) broj 36, na prvom spratu.

Dana 28. 1. 2011. godine, Transparentnost Srbija je održala redovnu konferenciju za štampu. Više u agendi i materijalima koji se nalaze u prilogu.

Dnevni red:

 

11.00–11.15    Dometi i propusti reforme pravosuđa– Dr Vladimir Goati,    predsednik organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.15–11.25   Javne nabavke u izveštaju Državne revizorske institucije za 2009 – Danilo Pejović, finansijski direktor organizacije Transparentnost –  Srbija

 

11.25–11.35    Problem korupcije u svetlu Upitnika EU – Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija

 

11.35–11.40  Antikorupcijsko savetovalište - Oblasti na koje se građani najviše žale – Rade Đurić, saradnik organizacije Transparentnost –  Srbija

 

11.40 – 11.50  Pitanja i odgovori

 

Transparentnost – Srbija
Informativna služba

 

Beograd, 26. januar  2011.

 

 

Za dodatne informacije možete se obratiti gospođici Bojani Medenici.