Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Transparentnost Srbija u 2019. godini

Transparentnost Srbija sumirala je rezultate rada u 2019. godini. Naša organizacija se, kao što sigurno znate, finansira samo iz projekata koje realizujemo. Među projektima na kojima smo radili u protekloj godini su:

- Lobiranje pre Zakona o lobiranju (analizirali smo obrasce i odlike prakse lobiranja u Srbiji u periodu od ponovnog uspostavljanja demokratije – 1990. godine, do usvajanja prvog Zakona o lobiranju 2019. i organizovali pet okruglih stolova, u Novom Pazaru, Novom Sadu, Nišu, Šapcu i Beogradu, za novinare, aktiviste civilnog društva, funkcionere i službenike kako bismo ih upoznali sa značajem i ključnim odredbama ovog zakona, kao i mogućnostima da ga koriste u svom radu,

- Indeks transparentnosti lokalnih vlasti LTI 2019 – na osnovu 95 indikatora ocenili smo i rangirali sve gradove i opštine u Srbiji po transparentnosti,

- Indeks transparentnosti preduzeća u državnom vlasništvu – sa kolegama iz Češke uradili smo uporednu studiju propisa koji regulišu položaj, a posebno transparentnost, preduzeća u državnom vlasništvu, na republičkom i lokalnom niovu, te na osnovu istovetnih indikatora ocenili i rangirali po transparentnosti 40 preduzeća u Srbiji i Češkoj,

- Upotreba budžetske rezerve 2019 – uradili smo studiju čiji su se nalazi potvrdili i kroz izveštaj Fiskalnog saveta objavljen krajem 2019. godine

- Business Integrity Country Agenda (BICA) jeste istraživanje zasnovano na metodologiji koju je osmislio i razvio Transparency International koja između ostalog, obuhvata analizu zakonskih rešenja i njihove primene, u oblastima relevantnim za borbu protiv korupcije, a u poslovnom okruženju.

- Protiv nekažnjivosti najtežih oblika korupcije na Zapadnom Balkanu i Turskoj – je regionalni projekat koji se bavi „korupcijom velikog obima“ (grand corruption). Pratimo normativna rešenja i praksu gonjenja najozbiljnih oblika korupcije, što uključuje kako slučajeve koji su bili gonjeni tako i one za koje su postojale sumnje u javnosti, ali nisu ispitani. Drugi aspekt projekta je praćenje pojave da se zakoni i drugi opšti pravni akti prilagođavaju pojedinačnim interesima.

- Doprinos i uvid – propisi za borbu protiv korupcije i praćenje njihove primene

- Pogled na javne nabavke i javno privatna partnerstva u Srbiji – pratimo izmene propisa u ovim oblastima, kao i konkretne slučajeve javnih nabavki i JPP,

- Otvorena vrata pravosuđa, koji realizujemo u koaliciji 12 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, zajedno sa strukovnim udruženjimaa pravosuđa,

- U Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji predsedavamo radnoj grupi za Poglavlje 5 – javne nabavke i javno-privatna partnerstva,

- Pristup informacijama - izmene Zakona i izbor poverenika – borili smo se da loša rešenja koja su najavljivana u okviru izmena zakona na budu u konačnoj verziji i da u praksi pokažemo zbog čega je važno da javna preduzeća i preduzeća u državnom vlasništvu ostanu obveznici ovog Zakona,

- Sa šest lokalnih samouprava smo sarađivali na izradi lokalnih antikorupcijskih planova, na formiranju tela za praćenje sprovođenja planova i na podršci telima na početku rada.

- Indeks otvorenosti budžeta je jedno od istraživanja koje redovno sprovodimo,

- Aktivni smo u okviru Koalicije prEUgovor – koja prati reformi u okviru poglavlja 23 i 24,

- U okviru projekta “Ka efikasnijem procesuiranju obelodanjenih sumnji na korupciju” proveravali smo kako su tužilaštva reagovala kada su mediji, nezavisni državni organi ili nevladine organizacije ukazivali na moguću korupciju, a kako na naše inicijative za postupanje,

- Naše Antikorupcijsko savetovalište – ALAC ulazi u 15. godinu rada. U 2019. imalo je više od 400 obraćanja.

Bavili smo se problemima funkcionerske kampanje, finansiranja stranaka, izbornom kampanjom, sukobom interesa, problemima namedijskoj sceni, stanjem u nezavisnim telima, predstavili smo najveće globalno istraživanje i rangiranje zemalja na osnovu percepcije korupcije – Indeks percepcije korupcije (CPI 2019) Transparency Internationala.

U rubrici "Pod lupom" objavili smo 130 komenatra na korupcijske i antikorupcijske aktuelnosti.

Na Fejsbuk stranicu postavljali smo naše komentare, linkove na izveštaje i fotografije sa naših događaja i skupova na kojima smo učestvovali. Odgovarali smo na poruke, one direktne, kao i na komentare. Tokom 2018. smo imali 1.000 novih lajkova i godinu smo završili sa gotovo 36.000 lajkova

Sa medijima i javnošću smo redovno komunicirali. Prema našem pres klipingu, u 2019. u medijima je bilo 3.693 vesti o nama i našim aktivnostima ili izjava predstavnika TS, što je za oko 500 više nego u prethodnoj godini. Jedan od razlog za ovaj rast su i okrugli stolovi o izbornim uslovima na kojima smo predstavili niz konkretnih predloga za unapređenje propisa i prakse u vezi sa funkcionerskom kampanjom, medijima, finansiranjem izborne kampanje, transparentnošću izborne administracije, zaštitom biračkog prava. Vladina radna grupa nije iskazala spremnost da prihvati ove predloge, pa smo ih u formi amandmana uputili i poslanicima kada su izmene propisa stigle u parlament. I tada je izostala volja da se načini značajniji napredak, ali su naši predlozi i komentari ostali da čekaju neku drugu priliku. Sada se mogu pogledati na našem sajtu, na stranici "Inicijative i analize", gde se nalaze među 215 istraživanja, analize, na srpskom i na engleskom, publikacija, izveštaja o realizovanim projektima, predloga za usvajanje amandmana, izmena propisa, zahteva i inicijativa koje smo slali organima, njihovih odgovori, ili žalbi i tužbi koje smo podnosili.

Organizovali smo, ili smo učestvovali kao suorganizatori, na 24 konferencije, okrugla stola ili konferencije za novinare. Objavili smo 27 saopštenja za javnost.

Redovno, poslednjeg dana svakog meseca, objavljujemo biltene o našim aktivnostima i izbor naših tekstova.

Prisutni smo i na Tviteru - na kraju godine imali smo više od 9.100 pratilaca, što je gotovo 1000 više nego na kraju 2018. godine i 2000 više nego na kraju 2017. godine.