Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije CPI 2019

Povodom predstavljanja novog Indeksa percepcije korupcije za 2019, koji će biti objavljen u 180 zemalja sveta (uključujući Srbiju), organizacija Transparentnost – Srbija (članica međunarodnemreže Transparency International) organizuje konferenciju za štampu Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2019. godinu i prioriteti za Srbiju

Konferencija će se održati u prostorijama Medija centra, Terazije 3, (velika sala na II spratu),u četvrtak, 23. januara 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova

Dnevni red:

10.00 – 10.10             Uvodna reč – prof. dr Vladimir Goati

10.10 – 10.20             Rezultati indeksa percepcije korupcije za 2019. – Bojana Medenica, izvršna direktorka organizacije Transparentnost - Srbija       

10.20 – 10.35             Glavni problemi i prioriteti za borbu protiv korupcije u Srbiji za 2020. –Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost - Srbija

Od 10.35                    Pitanja i odgovori

 

Svi učesnici će dobiti potpun materijal o istraživanju na samoj konferenciji. Materijal će neposredno pred početak konferencije biti postavljen na sajt TS www.transparentnost.org.rs Materijal i komentari se ne mogu dobiti ranije budući da su pod embargom Transparency International do 23. januara 2020. godine.

Na konferenciji nije obezbeđen prevod, ali će ključni materijali biti dostupni i na engleskom jeziku.

Pogledajte rezultate za prethodne godine na sajtu TS.

 

Predstavljanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2019.

Kakvu predstavu o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika u Srbiji imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije? Koliko se promenila slika stanja o Srbiji u odnosu na ranije godine? Kako stojimo u odnosu na susede? Koje su zemlje najviše napredovale, a kod kojih je zabeležen pad?

Odgovore na ova pitanja pruža Indeks percepcije korupcije (CPI), najpoznatije rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. To istraživanje već dvadeset petu godinu za redom predstavlja vodeća antikorupcijska organizacija na globalnom nivou, Transparency International.

Rezultati i rangiranje za 2019. godinu biće predstavljeni 23. januara 2020.u svim ograncima Transparency International u svetu. Pored rezultata Srbije za 2019, Transparentnost Srbija će predstaviti poređenje sa istraživanjima za našu zemlju iz perioda 2003-2019, ukazati na glavne trendove u svetu i regionu i ukazati gde se Srbija nalazi u poređenju sa zemljama užeg (Balkan) i šireg (srednja i istočna Evropa) okruženja. Sagledaćemo i koji su osnovni problemi borbe protiv korupcije u Srbiji, šta je od tih faktora moglo uticati na ovogodišnji skor i kako vidimo glavne prioritete za borbu protiv korupcije u 2020. U vezi sa tim, razmotrićemo i šta je urađeno na ispunjenju glavnih zadataka koje su pred sobom imali aktuelna Vlada i Narodna Skupština u prethodnoj godini.

Na tabeli za 2019. godinu, koja će biti dostupna na konferenciji, biće rangirano 180 zemalja i teritorija. Zemlje se boduju na skali od 100 (veoma ‘čiste’) do 0 (veoma korumpirane). Podsećamo da je u prethodnom istraživanju, objavljenom pre godinu dana Srbija imala indeks 39 (87. mesto od 180 zemalja), što ju je, kao i svih prethodnih godina, svrstavalo među zemlje sa veoma rasprostranjenom korupcijom.

Važno je napomenuti da Indeks percepcije korupcije ne predstavlja statistiku presuda, krivičnih prijava, optužnica, ne meri broj usvojenih zakona, niti broj slučajeva sitne korupcije sa kojima se susreću građani (o tome govori drugo istraživanje Transparency International, Globalni barometar korupcije). Indeks takođe ne istražuje korupciju po sektorima (na primer zdravstvo, policija i slično – o tome takođe govori Globalni barometar).

Vrednost ovog istraživanja jeste u tome što Transparency International, na osnovu svoje metodologije, sačinjava Indeks percepcije korupcije kao „agregatni indeks“, uzimajući u obzir 13 relevantnih istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora. Ta istraživanja predstavljaju mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije. Uglavnom je reč o ispitanicima iz inostranstva. Istraživanja moraju biti objavljena u poslednja 24 meseca i moraju postojati makar tri takva izvora podataka da bi zemlja bila rangirana. Srbija je u posmatranom periodu bila posmatrana u osam relevantnih istraživanja, što omogućava visok nivo pouzdanosti podataka.