Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Tematska otvorena vrata u Negotinu - Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku?

Sreda, 11. mart 2020. godine
Vreme: 17.00 - 18.30 h
Mesto: Osnovni sud u Negotinu, kabinet predsednika

U saradnji sa Vrhovnim kasacionim sudom i Osnovnim sudom u Negotinu, od juna 2019. godine, redovno se, tri puta godišnje, održavaju Tematska otvorena vrata. Ona predstavljaju otvoreni forum za diskusiju sa građanima o načinu rada njihovog suda. Na taj način građani će imati priliku da upoznaju sud iz drugačije perspektive i kroz dijalog sa predstavnicima pravosuđa reše brojne dileme koje imaju kao realni ili potencijalni učesnici u sudskom postupku.

16.45 – 17.00 -  Registracija učesnika i učesnica

I DEO

Kako obezbediti efikasnost i pravičnost u izvršnom postupku? 

Moderator       Transparentnost Srbija

17.00-17.20       Nova uloga sudova u izvršnom postupku – glavni izazovi
                          Jasmina Damnjanović, Sudija izvršnog odeljenja Osnovnog suda u Negotinu

17.20 -17.40      Šta građanima donose izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju – dosadašnja iskustva javnih izvršitelja
                         

17.40 – 17.50    Uloga organizacija civilnog društva u ostvarivanju efikasnosti i pravičnosti u postupku pred sudom
                         Goran Mitrović, Narodni parlament Leskovac 

17.50 – 18.00   Dostupnost informacija građanima o izvršnom postupku
                         Uroš Poluga, USAID Projekat vladavine prava

II DEO

18.00 – 18.30     Diskusija i pitanja građana

18.30                    Posluženje