Business Joomla Themes by Justhost Reviews

TS poslala pitanja za Krizni štab za kzn 13. aprila

Pitanja za konferenciju za medije

U nastavku se nalazi nekoliko pitanja za koje očekujemo da Krizni štab poseduje odgovore, ili da bi mogao da ih pribavi, a bilo bi od interesa za javnost ukoliko bi bili objavljeni.

Ukoliko nije moguće da Krizni štab odgovore pruži na samoj današnjoj konferenciji za medije, a takođe i radi uštede vremena, predlažemo da odgovore pošaljete putem elektronske pošte ili date odgovore na sutrašnjoj konferenciji za medije:

 1.     Koliko je bilo ili sada ima pripadnika pojedinih rizičnih profesija, izuzev medicinskih radnika – zaposlenih u apotekama, zaposlenih u maloprodaji, zaposlenih u ugostiteljstvu, prodavaca sa otvorenih tržnica ... , među obolelima od COVID–19: lica koja su pozitivno identifikovana kao nosioci virusa i lica koja su u samoizolaciji.

2.     Koliko je bilo ili sada ima među obolelima od COVID –19, lica koja su pozitivno identifikovana kao nosioci virusa i lica koja su u samoizolaciji, a narodni poslanici su u Narodnoj skupštini Republike Srbije?

3.     Da li postoji analiza potreba Republike Srbije za lekovima i medicinskim sredstvima radi lečenja obolelih od COVID-19, ko ju je izradio, kada je prvi put sačinjena i koliko često se ažurira? Da li se nabavke lekova i medicinskih sredstava za lečenje obolelih od COVID-19 sprovode na osnovu te analize potreba?  Ukoliko ne postoji analiza potreba, na osnovu čega se vrše nabavke lekova i medicinskih sredstava? U vezi sa ovim pitanjem ujedno predlažemo da analizu potreba objavite, a svakako da javnost obavestite u kojoj meri su do sada sprovednim nabavkama zadovoljene potrebe, odnosno, šta još nedostaje.

4.     Gde se može videti spisak primljenih donacija u robi, uslugama ili u novcu koje je dobila Republika Srbija ili pojedine zdravstvene ustanove od međunarodnih organizacija, stranih država, fondacija, privrednih subjekata, udruženja i fizičkih lica iz zemlje i inostranstva, a u vezi sa sprečavanjem širenja epidemije COVID -19, lečenja i otklanjanja štetnih posledica? Ukoliko ne postoji web-adresa na kojoj se mogu videti svi podaci ove vrste (izuzev imena/naziva davaoca priloga, kada je želeo da ostane anoniman), predlažemo Kriznom štabu da što pre inicira objavljivanje tih informacija u okviru internet prezentacije Vlade Srbije, jer bi to podstaklo dobrovoljno davalaštvo.

Sve dobijene odgovore ćemo objaviti na internet stranici www.transparentnost.org.rs.

Ukoliko je od značaja, to jest, ukoliko je davanje odgovora na pitanja formalizovano tako da se odgovori daju isključivo medijima, napominjemo da je Transparentnost Srbija, u skladu sa zakonom, 2012. godine registrovala svoj sajt kao internet medij, pod brojem IN000133.  

U Beogradu, 13. aprila 2020.

Za Transparentnost Srbija,

Aleksandra Ajdanić

 

P.S.

Na konferenciji za novinare Kriznog štaba smo dobili (delimičan) odgovor na 1 od 4 pitanja koje smo poslali.
Pokrajinski sekretar je rekao da je Republičkifond za zdravstveno osiguranje deo Kriznog štaba, da su u štabu i stručna tela Ministarstva zdravlja, te se potreba "svakodnevno ažurira" i sprovodi pod kontrolom Kriznog štaba.