Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predstavljanje rezultata istraživanja o javnosti rada Vlade Srbije i organa državne uprave

Predstavljanje rezultata istraživanja o javnosti rada Vlade Srbije i organa državne uprave u 2019. i 2020.

Transparentnost Srbija poziva na video konferenciju u ponedeljak, 8. juna 2020.godine, u 11 h, na adresi https://meet.jit.si/Transparentnost

Predstavićemo rezultate istraživanja sprovedenih tokom 2019 i do kraja maja 2020.godine, u okviru projekta Doprinos i uvid – propisi za borbu protiv korupcije i praćenje primene, koji je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo. Govorićemo o sledećem:

  • Praksa postavljanja vršilaca dužnosti u državnoj upravi: Srbija je i u 2020.godini nastavila sa praksompostavljanja vršilaca dužnosti, donevši do kraja maja 233 rešenja kojima je v.d. status postojećim kadrovima produžen za još šest ili tri meseca. Prošlu godinu Srbija je dočekala sa 70 % državne uprave u v.d. stanju, nasuprot zakonskoj obavezi da se na položaje u administraciji postavljaju profesionalci na osnovu konkursa, koja postoji još od 2005. Analizirali smo u kojoj meri se ovo stanje promenilo tokom 2019. godine, a naročito posle 30. juna prošle godine, kada je po sili zakona svim vršiocima dužnosti prestao mandat.

https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/saoptenja/11480-drzavna-uprava-i-dalje-u-v-d-stanju

  • Praksa sprovođenja javnih rasprava u pripremi zakona. Ministarstva imaju obavezu da takve rasprave organizuju kad god donose novi zakon ili menjaju postojeći na način koji bitno menja odredbe ili je reč o temi koja je od interesa za javnost. Pratili smo koliko se ova obaveza poštovala tokom 2019, ali i šta je od dokumenata bilo dostupno tokom i nakon javne rasprave, šta je objavljivano na sajtovima ministarstava a šta na portalu e-Uprave. Posebno smo pratili da li su javne rasprave bile suštinske i da li je ministarstvo dalo razloge za prihvatanje ili odbijanje predloga.

https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/11440-javne-rasprave-u-pripremi-zakona-2019

  • Informacije koje su dostupne o javnim nabavkama. Pratili smo praksu objavljivanja informacija u formi otvorenih podataka, upozoravali na potrebu da se odloži početak primene novog zakona

(https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/11433-inicijativa-za-odlaganje-pocetka-primene-zakona-o-javnim-nabavkama)

i analizirali njegove prednosti i mane sa stanovišta transparentnosti informacija. Takođe smo ukazivali na potrebu da se objave podaci o nabavkama koje su sprovedene radi suprotstavljanja pandemiji

https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/11240-javne-nabavke-u-doba-vanrednog-stanja-ili-vanredno-stanje-u-javnim-nabavkama

  • Pratili smo stanje po pitanju imenovanja vršilaca dužnosti direktora javnih preduzeća tokom druge polovine 2019. godine i ukazivali na potrebu da se nezakonito v.d. stanje koje je zastupljeno kod republičkih javnih preduzeća i društava kapitala okonča.

https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/11473-srbija-u-v-d-stanju-20-direktora-postavljeno-bez-konkursa

https://www.transparentnost.org.rs/index.php/sr/aktivnosti-2/pod-lupom/11248-ima-li-direktora-u-javnim-preduzecima

  • Pratili smo da li je Zakon o lobiranju doneo bilo kakve efekte na povećanje javnosti zakonodavnog postupka nakon što je počeo da se primenjuje u avgustu 2019. Od predsednika Republike, Narodne skupštine, Vlade i ministarstava smo tražili podatke o tome koliko je bilo slučajeva da su tim organima ili njihovim funkcionerima i službenicima prilazili registrovani i neregistrovani lobisti (neposredno zainteresovana lica ili udruženja koja zastupaju interese privrednika iz nekog sektora) kako bi uticali na ukidanje, donošenje ili izmenu nekog propisa.

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_-_istra%C5%BEivanje_o_primeni_Zakona_o_lobiranju.pdf

  • Pratili smo u kojoj meri su podaci o planovima i sprovođenju inspekcijskog nadzora - javni. Koje inspekcije su objavile izveštaje i planove rada do kraja maja, a koje nisu, u kojoj meri ti dokumenti pružaju uvid u podatke o kontrolisanim subjektima i u kojoj meri su dostupni za korišćenje.
  • Pratili smo opštu transparentnost rada Vlade – koliko su dostupne i potpune informacije o sednicama i odlukama koje su donete na sednicama Vlade, kakva je bila transparentnost ugovaranja, naročito u slučajevima kada pre ugovaranja nije bila primenjena procedura javnih nabavki (npr. međudržavni sporazumi).

Napomene:

  • Vaša pitanja možete postaviti na samoj video konferenciji ili nam ih poslati unapred, putem mejla Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
  • Konferenciju možete pratiti i putem livestream-a na Youtube kanalu Transparentnst Srbija (na kome će biti postavljene i kratke izjave predstavnika TS o pojedinim temama istraživanja, koje se mogu preuzeti radi daljeg korišćenja u medijima.
  • Platofrma na kojoj će biti održana konferencija https://meet.jit.si/Transparentnost ne podrazumeva potrebu prethodne instalacija programa za pristup sa desktop ili laptop računara. Za pristup sa mobilnog telefona potrebno je instalirati aplikaciju..