Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Procena uslova za poslovanje sa integritetom u Srbiji

Transparentnost Srbija vas poziva na prezentaciju istraživanja i publikacije

Procena uslova za poslovanje sa integritetom u Srbiji

u sredu, 16.decembra 2020, 11:00 – 13:00 h

 

koja će biti održana na Zoom webinar platformi

https://us02web.zoom.us/j/83638158619?pwd=ZndDSk84anBaU2kvOUk4VmZ3Yk9uZz09

Transparentnost Srbija je, uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i u saradnji sa Transparency International sprovela istraživanje,  čiji je glavni cilj da se utvrdi koje je reforme potrebno izvšriti kako bi se poboljšali uslovi za poslovanje sa integriteom i kako bi se smanjila korupcija koja utiče na privredni život zemlje.

Procena uslova za poslovanje sa integritetom je prvo istraživanje ove vrste spovedeno u Srbiji, a slična istraživanja su objavljena za desetak drugih zemalja. Istraživanje je zasnovano na metodologiji koju je osmislila Transparency International, kroz koju se analizira i procenjuje trenutno stanje normativnog okvira i prakse rada javnog i privatnog sektora, kao i angažovanosti medija i civilnog društva. Na osnovu nalaza su formulisane ključne preporuke. Na konferenciji ćemo predstaviti glavne nalaze i preporuke i otvoriti prostor za diskusiju o tome kako da se stanje popravi.

Istraživanjem su obuhvaćene sledeće teme: 

 • podmićivanje u javnom i privatnom sektoru
 • pranje novca
 • restriktivni sporazumi
 • zaštita uzbunjivača
 • računovodstvo i revizija
 • sukob interesa, lobiranje i finansiranje partija
 • javne nabavke
 • porezi i carine
 • mehanizmi integriteta u privatnom sektoru
 • transparentnost privrednih subjekata
 • antikorupcijske inicijative poslovnog sektora
 • uloga medija i građanskog društva

Nadamo se da ćete nam se pridružiti i uzeti učešće u diskusiji. 

 

Materijal: