Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije CPI 2020

Povodom predstavljanja novog Indeksa percepcije korupcije za 2020 (CPI), koji će biti objavljen u 180 zemalja sveta (uključujući Srbiju), organizacija Transparentnost – Srbija (članica međunarodne mreže Transparency International) vas poziva da prisustvujete online konferenciji za medije

Da li je Srbija napredovala ili nazadovala na rang listi CPI i šta treba da učini da se korupcija smanji

Konferencija će biti održana u četvrtak, 28. januara 2021. godine, sa početkom u 10.00 časova, putem Zoom platforme na adresi:

https://us02web.zoom.us/j/84440553257?pwd=L3NoYmdoajRFZDdaQmV3NnMwU2lGZz09

Rezultate indeksa percepcije korupcije za 2020. poređenje sa ranijim godinama i drugim državama, kao i glavne probleme i prioritete za borbu protiv korupcije u Srbiji za 2021. predstaviće: 

  • Bojana Medenica, izvršna direktorka i
  • Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija. 

Svi učesnici će dobiti potpun materijal o istraživanju na samoj konferenciji. Materijal će neposredno pred početak konferencije biti postavljen na sajt TS www.transparentnost.org.rs na stranicu posvećenu CPI: https://transparentnost.org.rs/index.php/sr/istraivanja-o-korupciji/indeks-percepcije-korupcije-cpi

Materijal i komentari se ne mogu dobiti ranije budući da su pod embargom Transparency International do 28. januara 2021. godine.

Na konferenciji nije obezbeđen prevod, ali će ključni materijali biti dostupni i na engleskom jeziku.

Pogledajte rezultate za prethodne godine na sajtu TS.

Predstavljanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2020.

Kakvu predstavu o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika u Srbiji imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije? Da li se promenila slika stanja o Srbiji u odnosu na ranije godine? Kako stojimo u odnosu na susede? Koje su zemlje najviše napredovale, a kod kojih je zabeležen pad?

Odgovore na ova pitanja pruža Indeks percepcije korupcije (CPI), najpoznatije rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. To istraživanje već dvadeset šestu godinu za redom predstavlja vodeća antikorupcijska organizacija na globalnom nivou, Transparency International.

Rezultati i rangiranje za 2020. godinu biće predstavljeni 28. januara 2021.u svim ograncima Transparency International u svetu. Pored rezultata Srbije za 2020, Transparentnost Srbija će predstaviti poređenje sa istraživanjima za našu zemlju iz perioda 2003-2020, ukazati na glavne trendove u svetu i regionu i ukazati gde se Srbija nalazi u poređenju sa zemljama užeg (Balkan) i šireg (srednja i istočna Evropa) okruženja. Sagledaćemo i koji su osnovni problemi borbe protiv korupcije u Srbiji, šta je od tih faktora moglo uticati na ovogodišnji skor i kako vidimo glavne prioritete za borbu protiv korupcije.

Na tabeli za 2020. godinu, koja će biti dostupna na konferenciji, biće rangirano 180 zemalja i teritorija. Zemlje se boduju na skali od 100 (veoma ‘čiste’) do 0 (veoma korumpirane). Podsećamo da je u prethodnom istraživanju, objavljenom pre godinu dana Srbija imala indeks 39, isto kao i godinu dana ranije, ali je na tabeli pala sa 87. na 91. mesto. Sa takvim indeksom, Srbija je među zemljama sa veoma rasprostranjenom korupcijom.

Važno je napomenuti da Indeks percepcije korupcije ne predstavlja statistiku presuda, krivičnih prijava, optužnica, ne meri broj usvojenih zakona, niti broj slučajeva sitne korupcije sa kojima se susreću građani (o tome govori drugo istraživanje Transparency International, Globalni barometar korupcije). Indeks takođe ne istražuje korupciju po sektorima (na primer zdravstvo, policija i slično – o tome takođe govori Globalni barometar).

Vrednost ovog istraživanja jeste u tome što Transparency International, na osnovu svoje metodologije, sačinjava Indeks percepcije korupcije kao „agregatni indeks“, uzimajući u obzir 13 relevantnih istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora. Ta istraživanja predstavljaju mišljenje ili utisak koji o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije. Uglavnom je reč o ispitanicima iz inostranstva. Istraživanja moraju biti objavljena u poslednja 24 meseca i moraju postojati makar tri takva izvora podataka da bi zemlja bila rangirana. Srbija je u posmatranom periodu bila posmatrana u osam relevantnih istraživanja, što omogućava visok nivo pouzdanosti podataka.