Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Poziv na Okrugli sto

Transparentnost Srbija Vas poziva na

OKRUGLI STO

Beograd, Hotel PALAS, Topličin Venac 23, VI sprat

Sreda, 20. jul 2011.

DNEVNI RED

 

NOVA REGULATIVA O FINANSIRANjU POLITIČKIH STRANAKA I KAMPANjA

 


Moderator: prof. dr. Vladimir Goati, Transparentnost Srbija

 

11.00 - 11.10 Uvodni deo

11.10 - 11.25 Izrada podzakonskih akata i predstojeće aktivnosti Agencije u pogledu praćenja primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti; Zorana Marković, direktorka, Agencija za borbu protiv korupcije

 

11.25 - 11.40 Uloga Državne revizorske instituciji u kontroli finansiranja političkih

partija; Radoslav Sretenović, predsednik, Državna revizorska

institucija

 

11.40 - 11.55 Praćenje dužnosti emitera da obezbede oglašavanje u kampanji pod

jednakim uslovima i tretman „zakupljenih“ termina, Dragan Lukić,

načelnik službe za nadzor i analizu, Republička

radiodifuzna agencija

 

11.55 - 12.10 Predstavljanje najbitnijih odredba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

12.10 - 12.25 Kafe pauza


 

12.25- 12.40 Predstavljanje nalaza NIS-a (Procena društvenog integriteta u Srbiji) i poziv političkim strankama da predstave svoje antikorupcijske programe, Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

12.40 – 13.45 Diskusija (U okviru diskusije svi zainteresovani predstavnici političkih stranaka će imati mogućnost da ukratko predstave antikorupcijske programe za koje se zalažu)

 

13.45 –14.00 Zaključna razmatranja i zatvaranje skupa

14.00                 Koktel