Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Prezentacija Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2011. godinu


Povodom predstavljanja novog Indeksa percepcije korupcije za 2011. godinu

koji će biti objavljen u 183 zemlje sveta, uključujući i Srbiju

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete objavljivanju rezultata na

Konferenciji za štampu

Prezentacija Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2011. godinu

koja će se održati u Medija centru, Terazije 3, u četvrtak, 01. decembra 2011, sa početkom u 10.00 časova.

 

Materijal:

Dnevni red:

 

10.00 – 10.20              Uvodna reč i predstavljanje rezultata indeksa percepcije korupcije za 2011. – Prof. dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost - Srbija

10.20 – 10.40              – Zakon o finansiranju političkih aktivnosti – predstavljanje analize zakonskih odredaba i nalaza monitoringa primene zakona  Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost - Srbija

Od 10.40                     Pitanja i odgovori

 

Svi učesnici će dobiti potpun materijal o istraživanju na samoj konferenciji (u elektronskom ili štampanom obliku). Materijal i komentari se ne mogu dobiti pre konferencije budući da su pod embargom Transparency International do 01. decembra 2011.

Transparentnost – Srbija

Objavljivanje novog Indeksa percepcije korupcije Transparency International

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas obaveštava da će podaci o Indeksu percepcije korupcije Transparency International za 2011 godinu biti objavljeni 01. decembra u 10.00 časova. Rezultati se objavljuju u 183 zemlje sveta.

Indeks percepcije korupcije TI je jedno od najpoznatijih i najnavođenijih rangiranja zemalja u pogledu utiska i opažanja o raširenosti korupcije, čije objavljivanje sa nestrpljenjem očekuju vlade i antikorupcijski aktivisti širom sveta, ali i investitori koji su skloni da posluju sa zemljama gde je rizik od korupcije manji.

Indeks se sačinjava na osnovu nezavisnih i verodostojnih istraživanja sprovedenih u protekle dve godine. Da bi neka država bila rangirana potrebno je da postoji najmanje tri takva istraživanja. Srbija se od 2003-će godine konstantno nalazi na ovim listama, pri čemu je u periodu 2003/2007 beležen stalni i blagi porast indeksa koji je ipak bio nedovoljan za izlazak iz grupe zemalja koje se smatraju visoko korumpiranima. U 2007. i 2008. godini rezultat Srbije je bio na istom nivou (skor 3.4 na skali od 0 do 10), a 2009. i 2010. je došlo do blagog pomaka (skor 3.5).

Posebno napominjemo da Indeks percepcije korupcije nije ni način da se izmeri koliko korupcije stvarno ima u nekoj zemlji, niti način da se izmere napori koje organi vlasti u nekoj državi ulažu u borbu protiv korupcije. Reč je o utiscima i opažanjima o raširenosti korupcije koji imaju ispitanici u istraživanjima koja su uzeta u obzir.

CPI se, kao kompozitni indeks, zasniva na rezultatima drugih istraživanja. Rezultati tih istraživanja se, na osnovu metodologije Transparency International, prevode na skalu od 0 do 10, nakon čega se izračunava ukupan skor za određenu godinu. Na taj način se može pratiti ne samo ukupan skor za pojedine zemlje, već i skor po pojedinim istraživanjima.

Rezultati za svaku državu se mogu porediti po pojedinim godinama. Međutim, to treba činiti uz određenu meru opreza. Naime, na visinu skora može značajno da utiče to koja su istraživanja u određenoj godini bila uzeta u obzir. Zbog toga se generalno smatra da poboljšanje ili pogoršanje skora koje nije veće od 0.3 poena nije značajno, jer može biti posledica promena u uzorku a ne posledica značajnih promena u percepciji korupcije.

Ove godine Srbija je rangirana na osnovu podataka iz 7 nezavisnih istraživanja koja odražavaju mišljenje analitičara rizika i poslovnih ljudi. To su sledeća istraživanja:

 • FH (Freedom House, Nations in Transit)
 • BF (Bertelsmann Foundation)
 • EIU (Economist Intelligence Unit)

 

 • GI (Global Insight Country Risk Ratings)

 

 • WEF (Report of the World Economic Forum, Executive Opinion Survey) – poslednja dva objavljena istraživanja

 

 • PRS ICRG (Political Risk Services International Country Risk Guide)

 

Prilikom sačinjavanja CPI 2010, bili su uzeti u obzir isti izvori. Jedina novena je uključivanje PRS ICRG (Political Risk Services International Country Risk Guide).

 

Druge teme konferencije za štampu

Predstavljanje rezultata CPI iskoristićemo i za razmatranje najvažnijih aspekata i problema borbe protiv korupcije u Srbiji u poslednjih godinu dana.

Naročitu pažnju ćemo posvetiti pitanju finansiranja političkih stranaka. Na ovoj konferenciji za štampu ćemo predstaviti analizu odredaba novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i skrenuti pažnju na bitna pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, na odredbe koje su se pokazale kao problematične u dosadašnjoj primeni kao i na odredbe kod kojih su potrebna dodatna pojašnjenja.

 

Pored razmatranja zakonskih odredbi, predstavićemo i rezultate monitoringa primene pojedinih odredaba zakona, među kojima su:

 

 • nalazi o postupanju lokalnih samouprava prilikom obezbeđivanja usluga (npr. zakup poslovnog prostora za opštinske odbore političkih stranaka) besplatno ili pod uslovima koji odstupaju od tržišnih

 

 • ažurirani spisak lica koja su političkim strankama u toku 2011. dale prilog vredniji od prosečne zarade u Republici Srbiji

 

 • podaci o dosadašnjem postupanju Agencije za borbu protiv korupcije u primeni zakona

 

 • problemi koji proizlaze iz ranog i neobjavljenog početka izborne kampanje

 

 • pitanje visine budžetskog finansiranja političkih stranaka i izbornih kampanja u narednoj godini

 

 • pitanje kontrole finansijskih izveštaja političkih stranaka za 2010. godinu.