Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Monitoring finansiranja izborne kampanje 2012

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete

Konferenciji za štampu 

Monitoring finansiranja izborne kampanje 2012.

 

Koja će se održati u utorak, 12. juna 2012. sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama organizacije, Bulevar despota Stefana 36, na prvom spratu.

Dnevni red: 

11.00–11.15  Šta pokazuju godišnji finansijski izveštaji stranaka za 2011?

Prof. dr Vladimir Goati, predsednik organizacije Transparentnost

– Srbija

 

11.15–11.30   Predlozi za aktivnosti nove Skupštine i Vlade u borbi protiv

korupcije Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije

Transparentnost – Srbija 

 

11.30–11.45  Nalazi o ceni kampanje van Beograda – podaci o oglašavanju na

lokalnim TV stanicama i cene zakupa prostoraMiša Bojović,

saradnica organizacije Transparentnost – Srbija 

 

11.45–12.00  Pitanja i odgovori

 

O temama konferencije

 

Šta pokazuju godišnji finansijski izveštaji stranaka za 2011?

Sve registrovane političke stranke i drugi politički subjekti koji primaju novac iz budžeta bili su u obavezi da do 17. aprila 2012. dostave godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu i da te izveštaje objave. Na konferenciji za štampu ćemo predstaviti ko je ovu obavezu ispunio, a ko nije.

 

Osim toga, predstavićemo kratku analizu podataka za 18 najvećih političkih stranaka – koje izvore finansiranja i koje vrste rashoda su najčešće prijavljivali i koji je značaj ovih podataka bio za finansiranje kampanje, odnosno za kontrolu finansiranja kampanje sa majskih izbora 2012.

 

Posebnu pažnju posvetićemo posledicama povećanog finansiranja političkih stranaka iz budžeta na osnovu novih zakonskih rešenja, a na osnovu podataka koji se mogu pročitati u stranačkim godišnjim izveštajima.

Predlozi za aktivnosti nove Skupštine i Vlade u borbi protiv korupcije

Na konferenciji za štampu biće detaljno predstavljeni predlozi organizacije Transparentnost – Srbija za definisanje programa nove Vlade i novog saziva Narodne skupštine u borbi protiv korupcije. Svih 13 tačaka, koje sadrže u sebi nova zakonodavna rešenja ili bitne promene prakse postupanja biće objašnjeni. Takođe, kao novina, u susretu sa novinarima će biti razmotreno kakve su mogućnosti da neki od predloga dobije podršku političkih stranaka i posledice ukoliko to ne bude učinjeno.

Nalazi o ceni kampanje van Beograda – podaci o oglašavanju na lokalnim TV stanicama i cene zakupa prostora

Na ovoj konferenciji za štampu, koja se održava dan nakon isteka roka za podnošenje izveštaja o finansiranju kampanje na parlamentarnim, pokrajinskim (po proporcionalnom sistemu) i lokalnim izborima (osim u opštinama gde su izbori ponavljani), predstavićemo deo nalaza monitoringa koji je sprovodila Transparentnost – Srbija, a koji se odnosi na troškove vođenja kampanje van Beograda - zakup sala rada održavanja partijskih promocija i troškovi oglašavanja u lokalnim medijima.

 

 

Transparentnost – Srbija

Beograd, 11. jun 2012.

 

MATERIJAL: