Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljen deo podataka o finansiranju prethodne kampanje

Transparentnost – Srbija obaveštava javnost da je na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije objavljen deo podataka o finansiranju prethodne kampanje za predsedničke, parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore. Za sada je objavljen deo izveštaja koji se odnose na lokalne izbore. Transparentnost – Srbija će javnosti predočiti svoje nalaze – poređenja podataka iz izveštaja učesnika u kampanji i opšte nalaze o izveštajima na osnovu delova koji su vidljivi, tek kada budu bili objavljeni izveštaji o finansiranju kampanje za parlamentarne i predsedničke izbore za sve učesnike koji su vodili kampanju većeg obima.