Business Joomla Themes by Justhost Reviews

“Pravosuđe u borbi protiv korupcije” – osnovni nalazi istraživanja

Transparentnost Srbija i Društvo sudja Srbije pozivaju Vas na

 

Konferenciju za štampu

“Pravosuđe u borbi protiv korupcije” – osnovni nalazi istraživanja

 

koja će se održati 30. januara 2013. u trajanju od 11.00 do 12.30 h, velika sala Medija centra, Terazije 3

 

 

Na konferenciji će govoriti:

 

Prof. Dr Vladimir Goati, Transparentnost Srbija

Omer Hadžiomerović, Drustvo sudija Srbije

Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

Transparentnost Srbija u saradnji sa Društvom sudija Srbije u proteklih godinu dana sprovodila je projekat “Pravosuđe u borbi protiv korupcije» koji je podržan od strane ambasade Kraljevine Norveske u Srbiji.

 

U okviru ovog projekta prikupljali smo i analizirali podatke koji se odnose na postupanje javnih tužilaštava i sudova u predmetima za koruptivna krivična dela, postupanje prekršajnih sudova u postupcima zbog povrede preventivnih antikorupcijskih zakona (u oblastima javnih nabavki, pristupa informacijama, finansiranja političkih stranaka, sukoba interesa, budžetskih propisa), objavljivanje informacija o radu pravosudnih institucija.

 

Na konferenciji za štampu biće predstavljeni glavni nalazi istraživanja, a pre svega koji su glavni problemi pravosudnih institucija u gonjenju korupcije i šta treba učiniti da bi njihov učinak bio veći kroz izmene zakona i prakse postupanja.

 

S obzirom na to da su u fokusu istraživanja bili podaci koji se odnose na 2010. i 2011. godinu, ovo istraživanje će dati svojevrsni presek stanja perioda nakon (re)izbora sudija i tužilaca i nove organizacije pravosuđa s kraja 2009, a pre najnovijih promena, nakon odluka Ustavnog suda.

 

 

 

Na konferenciji će biti obezbeđen simultani prevod na engleski.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Marku Šariću putem telefona 064 11 76 935

 

Materijali: