Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predstavljanje Globalnog barometra korupcije Transparency International za 2012/2013

Transparentnost – Srbija će u utorak, 9. jula 2013. predstaviti rezultate Globalnog barometra korupcije Transparency International za 2012/2013, na konferenciji za štampu koja će biti održana sa početkom u 11. časova, u beogradskom Medija centru.

 

Globalni barometar korupcije je najveće svetsko istraživanje o iskustvima građana sa korupcijom i percepciji građana o korupciji i uspešnosti vlasti u borbi protiv korupcije, koje zajednički sprovode Transparency International i WIN/Gallup International i koje se objavljuje osmi put. Rezultati ranijih barometara su dostupni na adresi  http://gcb.transparency.org/gcb201011/ a predstavljanja rezultata za Srbiju iz ranijih godina na adresi http://www.transparentnost.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=28&lang=sr

 

Istraživanje čije ćemo rezultate predstaviti obuhvatilo je ukupno 114.300 ljudi iz 107 država i zavisnih teritorija. Terenska istraživanja su sprovedena od septembra 2012 do marta 2013. Srbija

 

Neka od pitanja na koje ovo istraživanje, sprovedeno na nacionalnom uzorku, daje su sledeća:

 

  1. Šta građani misle – da li je korupcija u porastu ili u opadanju
  2. Da li su građani nekog podmićivali u poslednjih godinu dana (ukoliko su imali konktakta sa određenom institucijom – policija, pravosuđe, javni registri, zemljišne službe, zdravstvene službe, prosvetne ustanove, poreske službe, javna komunalna preduzeća).

 

  1. Koliko su pojedine službe u društvu korumpirane, po oceni građana (političke partije, policija, javni službenici, parlament, pravosuđe, privreda, zdravstene ustanove, obrazovne ustanove, mediji, vojska, NVO, verske zajednice)?

 

  1. U kojoj meri, po utisku građana, Vlada radi u korist privatnih interesa?

 

  1. Koliko je Vlada delotvorna u borbi protiv korupcije?

 

  1. Da li bi građani prijavili korupciju?

 

  1. Na koji način bi se građani suprotstavili korupciji?

 

Iako su u Srbiji tokom poslednjih godina objavljivana i druga istraživanja koja daju odgovore na neka od pomenutih pitanja i o trendovima, Globalni barometar korupcije omogućava ne samo da uporedimo trendove od 2005 do 2012, već i da uporedimo u kojoj meri se iskustva i percepcija građana Srbije razlikuju ili su slični sa drugim zemljama.

 

Materijal:

Transparentnost Srbija                                                                                                  3. Jul 2013.