Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Objavljivanje Indeksa percepcije korupcije Transparency International za 2013. godinu

Transparentnost – Srbija, ogranak međunarodne mreže Transparency International, predstaviće podatke najnovijeg rangiranja zemalja prema percepciji korupcije u utorak, 3. decembra 2013. godine. Predstavljanje indeksa percepcije korupcije (CPI) se organizuje u istog dana u celom svetu.

U Beogradu će promocija biti u Medija centru u 11 sati. Transparentnost – Srbija će predstaviti i svoje komentare rezultata za Srbiju, glavne trendove u svetu i regionu, kao i komentare na aktuelna pitanja borbe protiv korupcije u našoj zemlji i prioritete za dalju borbu protiv korupcije. Na konferenciji će biti podeljen materijal na srpskom i engleskom jeziku.

Podsećamo da je Srbija 2012. godine imala indeks 39, na skali od 0 do 100, gde 100 označava da korupcije praktično nema. Bila je na 80. mestu, najlošije rangirana i ocenjena od svih bivših jugoslovenskih republika. Slovenija je prošle godine bila 37. sa indeksom 61, Hrvatska na 62. mestu (indeks 46), Makedonija 69. (indeks 43), BiH 72. (indeks 42) i Crna Gora 74. (indeks 41). Od zemalja regiona, ispred Srbije su bile i Rumunija (66. mesto, indeks 44) i Bugarska (75. mesto, indeks 41), a iza samo Albanija (113. mesto, indeks 33) i Kosovo, koje je posebno rangirano (105. mesto, indeks 34). Na vrhu liste prošle godine, kao uostalom i niz prethodnih godina, bile su Danska, Finska i Novi Zeland sa indeksom 90. Na dnu liste su Avganistan, Severna Koreja i Somalija sa indeksom osam.

Indeks percepcije korupcije je „agregatni indeks“, što znači da ga Transparency International, koristeći sopstvenu metodologiju, sačinjava na osnovu rezultata drugih relevantnih istraživanja koja su objavljena u prethodnih godinu dana. Uslov da neka država ili teritorija bude rangirana jeste da je obuhvaćena u najmanje tri takva inicijalna istraživanja (od 13 mogućih). Sva ta istraživanja mere percepciju (utisak) o korumpiranosti javnog sektora i predstavljaju mišljenje stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi, koji uglavnom dolaze iz inostranstva.

Za 2013. će na taj način biti rangirano 177 država i teritorija (jedna više nego prošle godine). Podsećamo još jednom da CPI ne meri broj slučajeva korupcije sa kojima se susreću građani, napore vlasti da suzbiju korupciju (donošenje zakona, sudski postupci i slično), niti korumpiranost tačno određenog sektora. Umesto toga, najbolje je razumeti ga kao predstavu koju o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije.  Srbija je i ove godine, kao i 2012,  obuhvaćena sa ukupno sedam relevantnih istraživanja, što garantuje visok stepen pouzdanosti nalaza.

Beograd, 27. novembar 2013.