Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pomak Srbije na listi Transparency International

Transparentnost Srbija predstavila je 3. decembra indeks percepcije korupcije (CPI) za 2013. godinu, Srbija u 2013. godini beleži rast indeksa sa 39 na 42, pa je napredovala i na tabeli, sa 80. na 72. mesto. Još uvek je reč o niskom indeksu koji Srbiju svrstava među zemlje sa veoma rasprostranjenom korupcijom. Ipak, ovaj pomak trebalo bi iskoristiti kao podsticaj da se učine reforme koje će omogućiti sistematično suzbijanje korupcije.

 

Oštra retorika protiv korupcije i pojedine akcije represivnih organa svakako su uticali u određenoj meri na smanjenje korupcije u javnim službama sa kojima u kontakt dolaze potencijalni investitori čija je ocena od značaja za formiranje indeksa. Međutim, napredak neće biti održiv ukoliko se bude zasnivao samo na strahu umesto na otklanjanju uzoroka koji dovode do korupcije.

 

To znači da su neophodne značajne reforme u javnom sektoru, ozbiljan posvećenost prevenciji, aktivno tužilaštvo i odgovorno pravosuđe.

 

detaljnije u prilogu: