Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Zaštitnik građana predstavio predlog Kodeksa dobre uprave

Zaštitnik građana predstavio predlog Kodeksa dobre uprave.Kodeks će osvetliti put ka pravilnijem radu administracije i predstavljaće  vodič organima javne vlasti, javnim funkcionerima, službenicima i građanima ka njihovom svrsishodnijem i pravilnijem radu, a građanima izvor saznanja o njihovim pravima i obavezama prema upravi. Taj dokument će istovremeno biti značajan alat i oslonac  za one čiji je posao da iz različitih aspekata cene da li su organi vlasti i zaposleni u njima u konkretnoj situaciji prema građanima postupili zakonito i pravilno.

Zaštitnik građana predstavio predlog Kodeksa dobre uprave.Kodeks će osvetliti put ka pravilnijem radu administracije i predstavljaće  vodič organima javne vlasti, javnim funkcionerima, službenicima i građanima ka njihovom svrsishodnijem i pravilnijem radu, a građanima izvor saznanja o njihovim pravima i obavezama prema upravi. Taj dokument će istovremeno biti značajan alat i oslonac  za one čiji je posao da iz različitih aspekata cene da li su organi vlasti i zaposleni u njima u konkretnoj situaciji prema građanima postupili zakonito i prav Građani imaju izrazito negativnu percepciju o kvalitetu rada državne uprave, koja zahteva temeljne promene.  To je zaključak koji proističe iz rezultata preko 2000 postupaka kontrole zakonitosti i pravilnosti rada organa javne vlasti koje je Zaštitnik građana vodio – naglasio je republički ombudsman Saša Janković na današnjem Okruglom stolu o dobroj upravi u Palati Srbija.

On je dodao da nije retka pojava da pojedini zaposleni u organima javne vlasti otvoreno i svesno krše ili ignorišu osnovne elemente pravnog poretka, opšte propise koji uređuju rad organa uprave i javnih službenika i propise koji regulišu tok postupka koji sprovode.

Na okruglom stolu je predstavljen predlog Kodeksa dobre uprave, koji je sačinio Zaštitnik građana Republike Srbije po ugledu na Kodeks dobrog administrativnog ponašanja. Kodeks je na predlog evropskog Ombudsmana prihvaćen od strane Evropskog parlamenta.

Kodeks će osvetliti put ka pravilnijem radu administracije i predstavljaće  vodič organima javne vlasti, javnim funkcionerima, službenicima i građanima ka njihovom svrsishodnijem i pravilnijem radu, a građanima izvor saznanja o njihovim pravima i obavezama prema upravi. Taj dokument će istovremeno biti značajan alat i oslonac  za one čiji je posao da iz različitih aspekata cene da li su organi vlasti i zaposleni u njima u konkretnoj situaciji prema građanima postupili zakonito i pravilno.

Zaštitnik građana Saša Janković uručio je predlog Kodeksa predsednici Narodne skupštine Republike Srbije gospođi Slavici Đukić -  Dejanović, na dalji postupak u Narodnoj skupštini. Tom prilikom predsednica parlamenta je izjavila da iako nema predviđene sankcije za one koji ga ne poštuju, treba da stvori svest kod javnih službenika da su u službi građana.

Ombudsman Evropske unije prof. dr Nikiforos Diamanduros je rekao da javna uprava treba da shvati da je ombudsman saveznik u njenom radu, da radi u njenu korist a ne da ga doživljavaju kao protivnika. On je u svom izlaganju prisutnima predstavio istorijat Evropskog kodeksa dobrog administrativnog ponašanja, kao i njegov uticaj na javnu službu u Evropskoj uniji.

Okrugli sto je organizovao Zaštitnik građana Republike Srbije u okviru Twinning projekta „Podrška jačanju institucije Zaštitnika građana 2009 - 2011“, u realizaciji Ombudsmana Grčke, Ombudsmana Holandije i Evropskog centra za javno pravo, a koji finansira Evropska unija, a učestvovali su visoke zvanice iz vladinog i nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, i diplomatskih predstavnika u  Srbiji.

Realizovani odvojeni sastanci i sa premijerom i predsednicom Ustavnog suda

Premijer Vlade Republike Srbije dr Mirko Cvetković primio je učesnike Okruglog stola o dobroj upravi, ombudsmana EU prof. dr Nikiforosa Diamandurosa, šefa  delegacije EU u Beogradu gospodina Vinseta Dežera i zaštitnika građana Sašu  Jankovića.

Ombudsman EU je istakao vidljivi napredak u razvoju demokratije i uspostavljanju vladavine prava u Republici Srbiji i izjavio da naša zemlja može da računa na dalju podršku EU u oblasti zaštite ljudskih prava.

Premijer Cvetković je izjavio da je postojanje institucije Ombudsmana od izuzetnog značaja za sve njene građane, kao i za razvoj demokratije i naveo aktivnosti Vlade Republike Srbije koje se preduzimaju u procesu reforme državne uprave.

U odvojenom razgovoru sa učesnicima Okruglog stola o dobroj upravi, kome su prisustvovali ombudsman EU, prof. dr Nikiforos Diamanduros, šefa  delegacije EU u Beogradu gospodin Vinset Dežer i zaštitnik građana Saša  Janković,   predsednica Ustavnog suda Bosa Nenadić je navele nadležnosti i istakla značaj Ustavnog suda u pravnom sistemu naše zemlje. Pozdravila je dosadašnje aktivnosti Zaštitnika građana  u zaštiti i unapređenju ljudskih prava i izrazila očekivanja će se uspešna saradnja između dve institucije i nadalje veoma uspešno odvijati.

 

Gospodin Diamanduros je izrazio veliko zadovoljstvo odnosom državnih organa i institucija prema instituciji Ombudsmana u našoj zemlji. Predlog Kodeksa dobre uprave koji je Zaštitnik građana uručio i predsednici Narodne Skupštine Slavici Đukić – Dejanović predstavlja, po njegovom mišljenju, pre svega primer dobrog administrativnog ponašanja i veoma je važno da postoji ombudsman koji proverava njegovu primenu.

 

http://www.ombudsman.rs/index.php/lang-sr/aktivnosti/informacije/913--e-e-