Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Tokovi medijskog novca i uloga Regulatora elektronskih medija (RRA/REM)

Transparentnost – Srbija Vas poziva da uzmete učešća u radu konferencije za štampu

Tokovi medijskog novca i uloga Regulatora elektronskih medija (RRA/REM)

koja će se održati u Beogradu, u Medija centru, Terazije 3 / II sprat

u četvrtak, 23. jula 2015. sa početkom u 11.00 časova

Preliminarni dnevni red:

11.00 – 11.15              Predstavljanje osnovnih nalaza istraživanja i preporuka, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnost- Srbija

11.15 – 11.25              Nenad Janković, generalni sekretar Regulatornog tela za elektronske medije

11.25 – 11.35              Dragan Kremer, Fondacija za otvoreno društvo, Srbija        

11.35 – 12.00              diskusija

Neke od tema o kojima ćemo pričati:

Koliko su do sada elektronski mediji izdvajali za dozvole za emitovanje programa? Kako je Republička radiodifuzna agencija (Regulatorno telo za elektonske medije) trošila novac od dozvola? Da li bi interna organizacija ovog tela mogla da bude efikasnija? Kako je RRA (REM) sprovodila nabavke? Da li se zna na šta se troši višak sredstava koji je RRA (REM) uplaćivala u budžet? Koliko novca se izdvaja za javno informisanje na konkursima Ministarstva kulture i medija? Šta se može učiniti da tok medijskog novca bude vidljiviji i jasniji?

Takođe ćemo se, koliko vreme dopusti, osvrnuti na druge aktuelne teme – pouke ovogodišnjeg sprovođenja konkursa za sufinansiranje programa sadržaja od javnog informisanja po novim pravilima, posledice kašnjenja izmene statuta i neusvajanja finansijskog plana REM za 2015, svrsishodnost korišćenja javnih sredstava...

Sprovođenje projekta „Položaj RRA u tokovima medijskog novca“ podržala je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

logo fondM

 

Materijal: