Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Publikacija o tokovima medijskog novca

Transparentnost Srbija postavila je na svoj sajt (http://goo.gl/akkohe) publikaciju "Tok medijskog novca preko budžeta i položaj Regulatora elektronskih medija". Reč je o istraživanju čiji je nact predstavljen u julu (http://goo.gl/LV86vy), na konferenciji na kojoj su učestvovali predstavnici Regulatornog tela za elektronske medije, ali i brojnih drugih državnih organa, medija i nevladinih organizacija.

tokovi medijskog novca mcNalazi ovog istraživanja ukazuju na to da su problemi u vezi sa medijskim finansiranjem, nakon nedavne zakonodavne reforme samo umanjeni, ali ne i u potpunosti rešeni. I kada se tokovi novca osvetle (koliko je novca ušlo u budžet i koliko je i kome plaćeno), ostaje problem nedovoljno jasnih kriterijuma - zbog čega je prikupljeno i zbog čega utrošeno baš toliko novca. Naravno, ovo nije problem samo medijskog finansiranja, već i manjka participativnosti budžetskog planiranja u Srbiji uopšte. 

Osvrt na finansijsko poslovanje RRA/REM iz ovog istraživanja, u kombinaciji sa početkom primene Zakona o elektronskim medijima i bitnim promenama ustrojstva ove institucije, otvara bitna pitanja koja još nisu rešena. 

Trenutno je prioritetno obezbediti da REM počne da funkcioniše onako kako je zakonodavac predvideo. Međutim, to je nemoguće pre donošenja Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta. Donošenje tog Pravilnika je nemoguće pre nego što stupi na snagu novi Statut. Predlog odluke o davanju saglasnosti na ovaj Statut "čeka" da dođe na dnevni red Narodne skupštine još od 6. aprila 2015!

Ništa bolja nije situacija ni sa finansijskim planom. Iako uskoro ulazimo u poslednji kvartal 2015, finansijski plan za ovu godinu još nije dobio saglasnost. To nije samo problem Regulatora, već i medija od čijih naknada se finansira ova institucija. Najzad, to je problem i za građane Srbije koji sa pravom očekuju da REM u potpunosti i efikasno obavi svoju zakonsku ulogu.

TS je istraživanje dostavila relevantnim organima, institucijama i drugim organizacijama uz poziv da se u sklopu svojih mogućnosti založe za rešavanje problema na koje smo ukazali.

Sprovođenje projekta „Položaj RRA u tokovima medijskog novca“ podržala je Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.