Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Predstavljanje Indeksa percepcije korupcije 27. januara

Najpoznatije i najvažnije rangiranje zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru - Indeks percepcije korupcije (CPI) Transparency International-a - biće predstavljeno 27. januara.  Na tabeli za 2015. godinu biće rangirano 168 zemalja i teritorija. Tog dana saznaćemo kako su stručnjaci, analitičari rizika i poslovni ljudi procenili suzbijanje korupcije i stanje korupcije u Srbiji. Pored rezultata za Srbiju, koje će TS predstaviti na konferenciji za novinare 27. januara, saznaćemo i kakvi su glavni trendovi u svetu i regionu, gde je Srbija u poređenju sa zemljama regiona, šta su glavni problemi i šta su prioriteti za dalju borbu.

Prošle godine Srbije je imala indeks 41 (na skali od 0 do 100), što ju je, kao i svih prethodnih godina, svrstavalo među zemlje sa veoma rasprostranjenom korupcijom. Bila je na 78. mestu među 175. država. To je bio pad u odnosu na 2013. kada je indeks bio 42, ali ipak bolje nego 2012. kada je indeks bio 39.  

Važno je napomenuti da Indeks percepcije korupcije ne meri sudske postupke, krivične prijave, policijske istrage, broj slučajeva korupcije sa kojima se susreću građani, kao ni usvojene zakone. Indeks se ne bavi nekim određenim sektorima (na primer zdravstvo, policija i sl) i najbolje bi ga bilo razumeti kao predstavu koju o korumpiranosti državnih funkcionera i javnih službenika imaju oni koji sa njima posluju ili koji o tome savetuju poslovne ljude, vlade i međunarodne institucije.

Naime, indeks sačinjava Transparency International na osnovu 12 istraživanja koja mere percepciju o korumpiranosti javnog sektora i predstavljaju mišljenje stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi, koji uglavnom dolaze iz inostranstva.