Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije

Organizacija Transparentnost – Srbija Vas poziva da prisustvujete

Konferenciji za štampu

Koliko je borba protiv korupcije bila sistemska - Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u 2015. u oblastima političke aktivnosti, javne finansije, privatizacija i javno-privatna partnerstva i prevencija

koja će se održati u četvrtak, 25. februara 2016. od 10.00 – 11.00 časova,

u Medija centru, Terazije 3, Beograd

Dnevni red:

  • Opšti zaključci monitoringa – da li se država sistemski i efikasno bori protiv korupcije?
  • Političke aktivnosti – reforme koje nisu sprovedene i mogući razlozi
  • Javne finansije - koje su promene prioritetne za borbu protiv korupcije i na koji način su evropske integracije uticale na antikorupcijske reforme?
  • Privatizacija i javno – privatno partnerstvo – koliko je antikorupcijska strategija bila pokretač reformi?  

Govore:

Moderator: prof. dr Vladimir Goati, predsednik, Transparentnost Srbija

  • Nemanja Nenadić – programski direktor, Transparentnost Srbija
  • Bojana Medenica – izvršni direktor, Transparentnost Srbija

Pitanja i odgovori

Glavni nalazi izveštaja će biti prevedeni na engleski. Za dodatne informacije možete se obratiti gđi Mariji Radović na telefon 011/ 303 38 27 ili putem email-a Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.  

 

Organizacija Transparentnost Srbija (član globalne mreže Transparency International)je pratila sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pripadajućeg Akcionog plana u oblastima „političke aktivnosti“, „javne finansije“ i „privatizacija i javno privatno partnerstvo“ i „prevencija“. Izveštaj o ispunjavanju obaveza iz Strategije, koji će biti predstvljen na konferenciji za štampu, obuhvata aktivnosti odgovornih subjekata za koje je Akcionim planom utvrđeno da dospevaju tokom 2015. godine, ili su bile dospele u ranijem periodu, ali nisu ispunjene na vreme.

Pored predstvljanja ocene kvaliteta realizovanih mera i aktivnosti iz Akcionog plana,izveštaj daje i konkretne preporuke za dalje postupanje odgovornih subjekata i ostalih organa javne vlasti u cilju: (1) otklanjanja manjkavosti uočenih u realizaciji aktivnosti; (2) unapređenja realizacije Strategije i Akcionog plana ili (3) odgovarajućih izmena i dopuna Akcionog plana ili Strategije (šta je potrebno menjati u opisu aktivnosti u Akcionom planu da bi se ostvario kvalitetniji napredak u određenoj oblasti, odnosno u vezi sa ažuriranjem Akcionog plana na osnovu dostupnih informacija o tome šta je do sada urađeno i na osnovu bitnih promena u pravnom i institucionalnom okviru).

Nakon predstavljanja izveštaja zainteresovani će moći da postave pitanja predstavnicima TS. Takođe, biće data i prilika predstavnicima državnih organa koji su nadležni za sprovođenje pojedinih delova Strategije i Akcionog plana da se osvrnu na nalaze istraživanja. Analiza se može preuzeti sa veb-stranice TS.