Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dopis dnevnom listu Politika

Transparentnost Srbija uputila je dopis dnevnom listu Politika povodom vesti objavljene u izdanju od 19. decembra 2017. godine. Prenosimo dopis u celini:

 

Politika

Trg Politika 1, 11000 Beograd

V.d. glavnog i odgovornog urednika  Žarko Rakić 

Zamenik glavnog i odgovornog urednika Petar Mićković 

Urednik deska Marko Albunović

Urednik političke Bojan Bilbija

               Poštovani,

               u Vašem listu od 19. decembra 2017. godine objavljen je na 6. stranici tekst pod naslovom "Savet Transparentnost: neosnovani napadi na rad skupštine". Reč je o izjavi g. Marija Spasića, generalnog sekretara organizacije "Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost". 

               Reč je o organizaciji koja nema, niti je ikada imala veze sa organizacijom Transparentnost Srbija (članicom globalne antikorupcijske mreže Transparensi Internešnel). Organizacija g. Spasića je registrovana pod nazivom koji unosi zabunu zbog sličnosti sa nazivom Saveta za borbu protiv korupcije i naše organizacije u vreme kada je zakon to omogućavao (po aktuelnom Zakonu o udruženjima naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.registrovati). Proteklih godina u medijima je povremeno g. Spasić predstavljan kao generalni sekretar Transparentnosti, što je izazivalo zabunu, na šta smo im ukazivali, pa mediji koji prenose njegove stavove, poput Informera i Srpskog telegrafa, sada koriste kao skraćeni naziv "Savet za monitoring".

               Jasno nam je da je Politika u vesti u kojoj je citirala g. Spasića želela da skrati dugački, eklektički naziv njegove organizacije, ali je upotrebom naziva Savet Transparentnost stvorena zabuna da je reč o organu naše organizacije odnosno da je g. Spasić generalni sekretar organa Transparentnosti Srbija. 

               Zabuna je utoliko bila veća što se g. Spasić u izjavi koju je Politika objavila izjašnjavao o temi o kojoj je 18. decembra Transparentnost Srbija izdala saopštenje, a koje nije objavljeno u Vašem cenjenom listu. S obzirom na to da je reč o temi kojom se Transparentnost Srbija bavi dugi niz godina (funkcionisanje Narodne skupštine Srbije, njena nadzorna uloga, kao i postupak pripreme, usvajanja i izvršenja budžeta uopšte) kod pojedinih čitalaca stvoren je utisak da je reč o stavu naše organizacije, odnosno nekog organa naše organizacije (Saveta).

               S obzirom na sve navedeno, a radi dobrobiti čitalaca Politike i zaštite ugleda Vašeg lista i naše organizacije, predlažemo da učinite sledeće:

  1. Da ubuduće, kada prenosite izjave g. Spasića koristite kao skraćeni naziv njegove organizacije isti koji koriste i drugi dnevni listovi, „Savet za monitoring“.
  2. Da prenesete naše saopštenje koje se odnosi na temu usvajanja budžeta za 2018. godinu odnosno, da obavestite čitaoce na primeren način o tome da organizacija g. Spasića nije u vezi sa našom, shodno navodima iz ovog pisma.

S poštovanjem,

za Transparentnost Srbija

Programski direktor

Nemanja Nenadić

Beograd, 19. decembar 2017.