Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Radni sastanak povodom implementacije mera Akcionog plana za Poglavlje 23 koje se odnose na borbu protiv korupcije

Transparentnost Srbija u saradnji sa Centrom za monitoring i istraživanja (CEMI) iz Podgorice i Asocijacijom za demokratske inicijative iz Sarajeva sprovodi projekat „Jačanje kapaciteta istrage i krivičnog gonjenja u zemljama Zapadnog Balkana - finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije”. Projekat je podržan od strane Ministarstva spoljnih poslova kraljevine Holandije.

Projekat, između ostalog, obuhvata sledeće aktivnosti:

  • ispitivanje postojećeg pravnog okvira i prakse u sprovođenju finansijskih istraga u tri posmatrane zemlje (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina);
  • organizovanje edukacija i programa za jačanje kapaciteta javnih tužilaca, sudija i policajaca iz tri države;
  • unapređenje saradnje u sprovođenju finansijskih istraga sa posebnim fokusom na razmenu iskustava među pripadnicima institucija koje su uključene u ovaj proces. Kad je reč o Srbiji i Crnoj Gori, ove aktivnosti će biti sprovođene u kontekstu pregovora o pridruživanju EU, odnosno poglavlja 23 i 24 evropskih integracija.

Efikasno sprovođenje finansijskih istraga veoma je važan alat za otkrivanje i krivično gonjenje finansijskog kriminala, jer je imovinska korist i razlog i motiv većine krivičnih dela. Finansijska istraga je istraga tokova novca koje se sprovode paralelno sa krivičnim istragama i čiji je cilj da se otkrije prihod stečen krivičnim delom, utvrdi imovina koja se može oduzeti i da se privremeno osigura imovina kako bi se omogućilo kasnije njeno trajno oduzimanje.

Naša namera je da kroz susret predstavnika relevantnih institucija i nevladinih organizacija zainteresovanih za evropske integracije u okviru poglavlja 23 i 24, razmotrimo šta su dosadašnji rezultati i prioriteti u daljem razvoju finansijskih istraga.

Radni sastanak povodom implementacije mera Akcionog plana za Poglavlje 23 koje se odnose na borbu protiv korupcije

Vreme: 21. decembar 2017. u 12 časova

Mesto: Zeleni salon Narodne skupštine, Kralja Milana 14

12:00 – 12:30 Borba protiv korupcije – Ispunjenost mera i napredak u oblasti

Otvaranje radnog sastanka

 Milan Antonijević, predstavnik Kuće ljudskih prava i koordinator Radne grupe NKEU za poglavlje 23

 Jelisaveta Čolanović, Ministarstvo pravde

 Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija, članica RG NKEU za Poglavlje 23

12:30 – 13:45 Predmeti sa elementima korupcije – Rezultati i prioriteti u daljem razvoju finansijskih istraga

Moderator: Milan Antonijević

Izazovi sa kojima se tužioci suočavaju u istragama u slučajevima korupcije i organizovanog kriminala

 Nenad Stefanović, član Upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije

Finansijske istrage kao sredstvo za borbu protiv korupcije i kriminala

 Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

Finansijske istrage iz perspektive institucija

 Miljko Radisavljević, zamenik Republičkog javnog tužioca, rukovodilac Odeljenja za borbu protiv korupcije Republičkog javnog tužilaštva

 Vlatko Božović, načelnik odeljenja, Jedinica za finansijske istrage, MUP Srbije

 Nikola Guteša, načelnik Jedinice za finansijske istrage, MUP Srbije

13:45 – 14:15 Diskusija

 

Srbija ima Strategiju finansijskih istraga za period 2015 - 2016, a Ministarstvo pravde je najavilo da će nova biti doneta u prvom kvartalu 2018. godine. Strategija se bazira na uspostavljenju efikasne organizacije policije, tužilaštva i suda, ojačane kapacitete i stalnu obuku nosilaca pravosudnih funkcija u oblasti finansijskih istraga, zatim koordiniranu saradnju koja će biti uspostavljena putem oficira za vezu između policije i tužilaštva i drugih državnih i finansijskih organa.

Glavni cilj Strategije, za čije su sprovođenje odgovorni Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republičko javno tužilaštvo i Vrhovni kasacioni sud, jeste da utvrdi i dokumentuje kretanje novca tokom kriminalnih aktivnosti, odnosno poreklo novca i njegova transformacija i način korišćenja.

Zato je neophodna edukacija i osnaživanje institucija koje sprovode finansijske istrage.

Tokom narednih par meseci, Srbija treba da dobije nove regionalne centre za borbu protiv korupcije, koji će zvanično početi da rade 1. marta, kada počinje i primena Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. Centri bi trebalo da se nalaze u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu i činiće ih specijalna odeljenja za borbu protiv korupcije.

Kada ovi centri profunkcionišu, Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) goniće optužene za visoku korupciju od preko 200 miliona dinara, organizovani kriminal i terorizam, dok će u regionalnim centrima biti procesuirani okrivljeni za zloupotrebu službenog položaja, prevare ili zloupotrebe poverenja u privredi, pranje novca, nesavestan rad u službi i slične inkriminacije, kada se licima stavlja na teret zloupotreba manja od 200 miliona dinara.

Od 1. marta bi trebalo da bude proširen broj krivičnih dela protiv korupcije, pa će samim tim i nadležnost TOK biti šira, ali će se dela iz oblasti korupcije koja ne potpadaju pod TOK goniti u četiri regionalna centra. U njima se formiraju četiri posebna odeljenja pri višim tužilaštvima, a postupaće se pred posebnim odeljenjima viših sudova.

Zakon predviđa unapređenu saradnju više od 20 institucija koje raspolažu podacima bitnim za svaki konkretan slučaj. Biće ustanovljeni oficiri za vezu, zaduženi za brzu komunikaciju između policije, tužilaštva i ostalih, kao i udarne grupe.  Udarne grupe će činiti ljudi koji su bitni za određenu istragu, npr predstavnici Poreske uprave, Uprave za sprečavanje pranja novca, Carine, Granične policije...

Takođe, od 1. marta trebalo bi da zaživi uvođenje finansijskih forenzičara u javnim tužilaštvima, što bi trebalo da doprinese kvalitetnojoj istazi i optužnom aktu ali i kvalitetnijem suđenju. Zadatak finansijskog forenzicara je da tužiocu opiše i definiše šta se desilo, otkrije i imenuje učinioca krivičnog dela, otkrije mesto i vreme izvršenja krivičnog dela, obim štete i način izvršenja.

Njegov zadatak je da nalazi finansijske tragove u predmetima i pomaže tužiocu i policiji da usmere finansijsku istragu i prikupe što više dokaza za optužnicu.

Neophodno je da se u Srbiji uspostavi savremeni sistem istraga finansijskog kriminala, kao deo razvijenog i efikasnog pravosudnog sistema koji uspešno reaguje na kriminalitet i preduzima proaktivne istrage finansijskog kriminala.