Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javna rasprava o Smernicama za izradu web-prezentacija organa državne uprave

Na stranicama Portala e-uprava do 24. oktobra je otvorena javna rasprava o Smernicama za izradu web-prezentacija organa državne uprave.

http://www.euprava.gov.rs/eParticipacija/javne_rasprave/57/web_smernice.html?alphabet=cyr

Transparentnost – Srbija je već bila u prilici da da sugestije u vezi sa pojedinim delovima ovog  dokumenta. Pozivamo sve zainteresovane da pomognu upotpunjavanju ovog akta, kako bi ostvarivanje prava na pristup informacijama o radu državnih organa bilo olakšano i na ovaj način, kroz postavljanje važnih informacija o njihovom radu na internet prezentacijama