Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Analiza rizika od korupcije u propisima o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Organizacija Transparentnost Srbije vas poziva na predstavljanje

Analize rizika od korupcije u propisima o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

koje će se održati u sredu, 14. marta u Medija centru sa početkom u 11 sati

Transparentnost Srbija analizirala je važeći Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama sa posebnim fokusom na rizike od korupcije sa ciljem da se identifikuju nedostaci i predlože preporuke radi poboljšanja zakonodavstva u ovoj oblasti.

Na konferenciji će govoriti:

11:00 - 11.15 Analiza rizika od korupcije u propisima o javno – privatnom partnerstvu i preporuke za poboljšanje zakonskih resenja prilikom izrade novog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama - Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija

11.15 - 11.25 Analiza antikoruptivnih odredaba u zakonodavstvu o javno-privatnom partnerstvu u regionu - Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija

11:25 - 11:35 Javno-privatna partnerstva kroz proceduru javnih nabavki - ključni problemi - Saša Varinac, ekspert za javne nabavke

11:35 Pitanja i odgovori