Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nezakonit izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Datum kreiranja: nedelja, 17 jun 2018

acasSkupština Srbije je izabrala za člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije Živojina Rakočevića, novinara iz Gračanice, kome čestitamo na tom izboru.

Skupština je takođe, na istu funkciju izabrala penzionisanog sudiju Vrhovnog suda Janka Lazarevića. Ovaj izbor je nezakonit, bez obzira na to što iza njega stoji nesumnjiva većina narodnih poslanika. Naime, ta poslanička većina mogla je Lazarevića da izabere jedino da je prethodno promenila Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije i da je predvidela drugačiji način predlaganja kandidata.

Prema sadašnjem tekstu zakona, a slično se predviđa i aktuelnim nacrtom novog zakona iz 2016, jednog kandidata za člana Odbora Agencije daju zajedničkim dogovorom institucije Zaštitnika građana i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Ove dve insitucije su još 2015. formulisale zajednički predlog za drugu kandidatkinju, a nakon toga nije bilo novog zajedničkog predloga.

Povredu zakona čini težom to što su narodni poslanici bili obavešteni o nezakonitosti stavljanja ovog predloga na dnevni red, kao i to da su u nezakonitom procesu učestvovala tri pravnika sa dugogodišnjim iskustvom – zaštitnik građana, Zoran Pašalić, od koga je potekao ovaj predlog, Petar Petrović, predsednik skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu i sam Janko Lazarević, koji je pristao da bude izabran na nezakonit način.

I dalje nije jasno zbog čega Skupština nije odlučivala o trećem nedostajućem članu Odbora, kojeg je predložila Advokatska komora Srbije.