Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Nedostajuće i obmanjujuće informacije o niškom aerodromu

Datum kreiranja: subota, 23 jun 2018

niš aerodromObrazloženje u vezi sa ustupanjem niškog aerodroma "Konstantin Veliki" Republici zvuči kao kad očajna majka ostavi nahoče nekom ko će moći da mu pruži bolje uslove za život. Međutim, ako su razlozi izneti na sednice Skupštine grada Niša i u saopštenju Ministarstva istiniti, onda su niške gradske vlasti već dva puta tokom ove godine obmanuli i sebe i građane.

Naime, Ministartvo nadležno za saobraćaj, obaveštava da odluka o prenosu vlasništva omogućava nova ulaganja i razvoj aerodroma, da je mogla biti doneta i pre dva meseca, ali da su „zbog neodgovornih pojedinca, država i Grad izgubili veliki novac, a da je Aerodrom „Konstatnin veliki“ pretrpeo štetu. Gradonačelnik je u Skupštini objasnio da je aerodrom dostigao svoj limit i “da Grad ne može da više da nosi teret niškog aerodroma”.

Drugim rečima, tvrdi se da Grad ne može da razvija aerodrom kao što bi mogla Republika i da se sve ovo radi zbog dobrobiti tog preduzeća.

Takvo obrazloženje bi moglo biti na nekom nivou razumljivo – kao kad očajna majka ostavi nahoče nekom ko će moći da mu pruži uslove za život i razvoj koje ona sama ne može. Ako su ovi razlozi istiniti onda su niške gradske vlasti, i to prvo članovi gradskog veća, pa zatim i skupština, već dva puta obmanuli i sebe i građane tokom ove godine.

U poslednjem slučaju, obmana se sastoji u tome što je prenos vlasništva na aerodromu obrazložen potpuno drugim pravnim osnovom – ugovorom koji je Grad zaključio sa Ministarstvom odbrane još 2010. godine, a koji je aneksiran 2016.  Nešto ranije, u januaru ove godine, gradsko veće je podržalo srednjoročni i dugoročni plan razvoja niškog aerodroma, u kojem se ne pominje ni nužnost ni namera prenosa vlasništva na ovom preduzeću Republici, ni zbog nemogućnosti finansiranja, niti zbog postojećih ugovornih obaveza Grada Niša. Istina, u dokumentu se pominje da je za ulaganja i realizaciju strategije razvoja potrebna podrška Države ili obezbeđivanje sredstava na tržištu kapitala, ali ne i informacija o tome da postoji neki problem da se sredstva obezbede na taj način niti da li je o tom uopšte bilo govora na relaciji Grad Niš – Republika Srbija.

Zbog sleda događaja, kao i nepotpunosti i kontradiktornosti objavljenih informacija o razlozima za transfer vlasništva, nije čudo što se uglavnom tumači da je ovaj iznenadni prenos vlasništva posledica zaključivanja ugovora o koncesiji za beogradski aerodrom i obaveza koje je u tom pogledu preuzela Republika prema koncesionaru. Međutim, i ovo je za sada neproverljivo, jer ugovor nije objavljen, ni u celosti, ni u delovima. Od zvaničnih dokumenata su dostupni samo popunjeni formulari koji ne dokumentuju sve tvrdnje koje su iznosili predstavnici države, niti daju odgovore na pitanja koja su otvorena u javnosti povodom ovog posla 

foto: https://www.juznevesti.com/Drushtvo/Vecina-niskih-odbornika-odlucila-da-aerodrom-pokloni-drzavi.sr.html