Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Građani dobili veću moć odlučivanja na lokalu

Datum kreiranja: subota, 07 jul 2018

nemanja n1 lokalNedavno usvojen Zakon o lokalnoj samoupravi građanima dati veću moć u odlučivanju, kaže za N1 Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija, ali dodaje i da u Zakonu ipak postoje određeni propusti.

Nenadić je u Danu uživo TV N1 ocenio da su promene u novom Zakonu o lokalnoj samoupravi pozitivne, ali nedovoljno. Građanima, kako je objasnio, jeste data veća moć u odlučivanju i to na dva načina: tako što je za inicijativu da se o nekom pitanju odlučuje na referendumu sada potreban potpis pet odsto stanovnika jednog grada ili opštine, a druga je uvođenje javnih rasprava o kapitalnom delu budžeta.

Nenadić je, ipak, izrazio i određene rezerve koje proizilaze iz toga što u Zakonu nisu propisana pravila kako će se te javne rasprave voditi, već je ostavljeno da lokalne samouprave to regulišu svojim statutima. Podseća da je nedavno usvojen i Zakon o državnoj upravi koji sadrži odredbe u vezi sa održavanjem javnih rasprava u vezi sa izmenama zakonskih propisa. Nenadić smatra da je upravo taj republički standard, koji sadrži vrlo precizna uputstva, trebalo da bude propusani nivo ispod kojeg opštine i gradovi ne bi smeli da idu.

Gost Dana uživo istakao je da izuzev u manjim, ruralnim sredinama, javne rasprave nije moguće organizovati putem zbora građana, te da se nada internet anketama ili istraživanjima javnog mnjenja. Glavna bojazan je, kako ističe, vremenski okvir za organizovanje javnih rasprava i da li će ljudi imati dovoljno informacija o pitanjima o kojima se rasprava vodi.

Takođe skreće pažnju na to da postoje i mnoga pitanja u samom budžetu u vezi sa kojima građani i dalje neće moći da se izjasne, poput npr. finansiranja lokalnih medija. Zato smatra da bi to pitanje, kada već nije regulisano Zakonom o lokalnoj samoupravi, moglo da bude deo Medijske strategije koja je u pripremi.

Kada je reč o urbanističkim planovima, Nenadić je objasnio da se praksa javnog uvida izmena postojećih i donošenja novih urbanističkih planova zadržava kao i do sada, ali da je od daleko važniji način sprovođenja javnih uvida – da građani dobiju dovoljno informacija i da nadležni daju adekvatno obrazloženje zašto je neka primedba usvojena ili odbijena.

Nenadić je objasnio i da prema novom zakonu građani mogu sami da iniciraju javnu raspravu, i da je za to dovoljan potpis 100 građana, ali da i tu postoje problemi – prvi je vremenski okvir, jer dok građani saznaju da je neki propis u pripremi, može biti kasno, a drugi je to što skupštinski odbor može da prihvati građansku inicijativu, ali i ne mora.

Gost Dana uživo kaže i da se novim propisima pomoćnici predsednika opština ili gradonačelnika - koji su dosad bili hibridna kategorija jer su bili postavljani kao funkcioneri, a suštinski su bili zaposleni u lokalnoj upravi – sada jasno postaju funkcioneri. I tu je šteta samo smanjena, ukazuje Nenadić i ističe da je broj stanovnika jedini kriterijum za određivanje broja pomoćnika gradonačelnika ili predsednika opštine.

Regulisati pravila na referendumu

Nenadić se osvrnuo i na najave referenduma o rešenju kosovskog pitanja, ističući da se moraju izbeći loša iskustva iz 2006. godine, kada je menjan Ustav.

Podseća da je sasvim legitimno da u društvu postoje različiti stavovi o pitanju o kojem se na referendumu odlučuje, tako da ne bi trebalo, kao što je to do sada bio slučaj, da samo jedna opcija dobija podršku iz budžeta i od državnih institucije.

Treba postaviti pravila igre kao na izborima i uvesti neki vid kontrole, ističe Nenadić.