Business Joomla Themes by Justhost Reviews

"Stepa" i urbanistički planovi

Datum kreiranja: ponedeljak, 16 jul 2018

stepa tvMora se utvrditi kada su državni organi prekršili zakon - prilikom promocije stambenog naselja "Stepa Stepanović", izrade povezanih urbanističkih planova ili prilikom restitucije zemljišta.

Stanari beogradskog naselja, podignutog na prostoru nekadašnje kasarne "Stepa Stepanović", odnosno "4. juli" u doba JNA, protestima sprečavaju da se na delu tog naselja izgradi crkva. Kako organizatori protesta saopštavaju, na tom prostoru je trebalo da bude izgrađena zdravstvena stanica, a između ostalog objavljuju i promotivne materijale nekadašnjeg Ministarstva za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, Ministarstva odbrane i Građevinske direkcije Srbije, od koje su kupovali stanove.

S druge strane, u vestima nakon protesta stanara, moglo se pročitati da je deo zemljišta dat Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao zamena za drugo oduzeto zemljište u postupku restitucije. Kao "sukobljene strane" sa različitim interesima, sada se nalaze jedni naspram drugih organizatori i učesnici protesta i jedna verska zajednica.

Međutim, ovo je situacija u kojoj državni organi snose punu odgovornost za nastanak problema. Jedino je nepoznato ko je sve od državnih organa prekršio zakon ili propustio da ga primeni. Zamenska restitucija zemljišta postoji, makar kada je reč o naknadi koja se vrši verskim zajednicama. Međutim, zemljište koje se na taj način prenosi iz državnog vlasništva ne sme biti namenjeno izgradnji objekata javne namene, kao što su zdravstvene ustanove. Naime, zakon poznaje ovaj izuzetak od restitucije: "ako bi usled njenog vraćanja došlo do bitnijeg ometanja rada i funkcionisanja državnih organa, javnih zdravstvenih, kulturnih ili obrazovnih institucija ili drugih javnih službi i ako bi u tom slučaju nastupila nesrazmerna šteta".

Drugim rečima, ili je restitucija zemljišta Crkvi izvršena protivno zakonu, ili Građevinska direkcija Srbije i dva ministarstva nisu obezbedili da se javno predstavljeni planovi izvrše, tako što bi zemljište namenjeno za zdravstvene objekte bilo preneto na korišćenje Gradu Beogradu ili Ministarstvu zdravlja, u zavisnosti od toga ko je od njih nadležan za izgradnju zdravstvene stanice.

Usled toga će javni interes nesumnjivo biti oštećen, samo ostaje da se vidi na koji tačno način. Pošto je Crkva stekla vlasništvo nad zemljištem gde bi trebalo po polanu graditi zdravstveni objekat, možda će se menjati urbanistički plan, u kojem slučaju bi prevareni kupci mogli da potražuju naknadu štete od države. Ako bi se ipak gradio zdravstveni objekat, onda bi Grad/Ministarstvo zdravlja trebalo da otkupljuju zemljište od Crkve, a ova bi s punim pravom mogla da traži nadoknadu. Zbog toga bi, bez obzira na to šta će se na kraju zidati i hoće li se išta zidati na tom delu bivše kasarne, moralo da se utvrdi koje institucije i pojedinci u njima su prozrokovali aktuelni problem.