Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javna rasprava o izmenama Zakona o državnim službenicima

Datum kreiranja: utorak, 17 jul 2018

mduls jrMinistarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu objavilo je nacrt izmena Zakona o državnim službenicima i otvorilo javnu raspravu o njemu, a bitni dokumenti se mogu preuzeti sa sajta

Transparentnost Srbija će dostaviti komentare, naročito u pogledu izmenjenih odredaba koje se odnose na sprečavanje i rešavanje sukoba interesa, koje ćemo objaviti i na ovim stranicama.

Prema komentarima koje smo imali prilike da čujemo, uvode se i promene u vezi sa zapošljavanjem i platnim razredima. Ukoliko imate predloge i komentare, možete ih uputiti Ministarstvu do 24. jula, a pozivamo Vas da i nama ukažete na norme koje smatrate problematičnim.