Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Vesić o novoj godini i budžetskoj rezervi

Datum kreiranja: petak, 28 decembar 2018

vesic desetostrukoZamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, i ove godine javno tvrdi da će se „sva ulaganja koja imamo za Novu godinu više nego desetostruko isplatiti“, i za to ne pruža ni jedan valjani dokaz. Navodno je prošle nove godine Beograd zaradio 28 miliona evra, a sada Vesić očekuje dva miliona više.

Takav porast bi, kako on sam tvrdi bio u skladu sa već ostvarenim trendom porasta broja turista i noćenja za 12, odnosno 14 posto tokom prvih devet meseci ove godine, pa je nejasno zašto bi se povećanje broja turista oko Nove godine bilo u vezi sa programima i dekoracijom koje plaća Grad, pošto je očigledno da turisti sve češće dolaze u Beograd i kada takvih „stimulansa“ nema.

„Gađanje brojevima“ se nastavlja kroz tvrdnju da „smo“ prošle godine zaradili od turizma „skoro 800 miliona evra“. Kao i podatak za novu godinu, i ovaj se očigledno ne odnosi na uvećanje prihoda Grada Beograda, jer je gotovo jednak celom gradskom budžetu, ali nije jasno na šta se odnosi. Naime, ako bi računicom obuhvatilo sve ono što turisti plate u Beogradu državnim organima, lokalnoj samoupravi, privatnim firmama i pojedincima, opet bi trebalo da svaki od njih potroši svakog dana preko 300 evra da bi se došlo do Vesićevog proračuna.   

Postoji jednostavan test za tačnost ekonomske računice (zamenika) gradonačelnika: ako se svaki uloženi dinar u novogodišnje koncerte, dekoracije, vatromete i slično zaista vraća preko deset puta, onda je izbor jednostavan – sve raspoložive budžetske prihode treba uložiti u te troškove, pa da zarada od novogodišnjeg turizma bude 10 milijardi evra, a ne sadašnjih navodnih 30 miliona.

Na istom TV gostovanju Vesić je komentarisao i sredstva u iznosu od 185 miliona dinara koja je Gradu Beogradu odobrila Republika iz tekuće budžetske rezerve. On je „istakao da je to više nego prirodno jer Grad Beograd čini 40 odsto domaćeg bruto društvenog proizvoda. Ta sredstva će biti potrošena da se delimično pokriju troškovi restauracije 70 fasada u centru Zemuna. Vlada nam je pomogla obezbedivši 185 miliona dinara, a jedan deo će obezbediti i Grad Beograd, oko stotinak miliona. Pored toga Grad sam uređuje još oko 80 fasada. Poslednje tri godine uredili smo više od 300 fasada na teritoriji grada Beograda. Naravno da će  vlada pomagati kada je to Gradu neophodno i kada su u pitanju veliki projekti.“ 

Jeste prirodno da Beograd, kao i druge lokalne samouprave dobija deo sredstava iz republičkih transfera. Međutim, nije normalno da te transfere dobija iz budžetske rezerve. Smisao postojanja budžetske rezerve jeste da se obezbedi pokrivanje troškova čiji se nastanak nije mogao predvideti kada je donošen budžet, ili da se podmire oni troškovi koji su neophodni u situacijama kada nekoj lokalnoj samoupravi bitno opadnu prihodi. Ni jedan od ta dva razloga ne postoji kod obnove zemunskih fasada. Ona je očigledno bila planirana ranije i nije reč ni o kakvom saniranju štete usled nepredviđenih događaja, već o akciji ulepšavanja grada. Ostalo je nedorečeno da li je ipak postojao smanjeni priliv u budžet Grada, o kojem Goran Vesić nije želeo da govori jer se ne bi dobro uklopilo u imidž koji gradska vlast želi da stvori o sebi, ili je taj pravni osnov za dobijanje sredstava budžetske rezerve potpuno izmišljen.