Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Revizija Lokalnog antikorupcijskog plana Vranja

Datum kreiranja: sreda, 13 februar 2019

vranje sajtKonstitutivni sastanak članova radne grupe za reviziju LAP Grada Vranja održan je 12. februara, uz prisustvo eskperata TS, Marka Savića i Nemanje Nenadića. Na sastanku je razmotrena situacija u pogledu postojećeg LAP i pitanja po kojima taj plan nije usklađen sa Modelom LAP koji je objavila Agencija za BPK.

Nemanja Nenadić je upoznao članove radne grupe sa glavnim zadacima koji predstoje u procesu revizije LAP, sa oblastima koje sadrži Model LAP, sa najnovijim izmenama relevantnih propisa i najavljenim izmenama bitnih propisa za izradu LAP. Ova uvodna upoznavanja su bila neophodna jer velika većina članova radne grupe nije učestvovala u procesu razvijanja aktuelnog LAP i razmatranju Modela Agencije.

Predstavnici TS su učesnike takođe upoznali sa dosadašnjim iskustvima TS na razvijanju akcionog plana u Novom Pazaru i o procesu koji je započeo u drugim gradovima iz GAI projekta. Predloženo je i prihvaćeno da se radna grupa prvo posveti razmatranju i osmišljavanju aktivnosti iz pojedinih oblasti koje su predviđene Modelom LAP, a da se tek nakon toga razmotri potreba za ažuriranjem narativnog dela LAP, kao i mogućnosti uključivanja pojedinih dodatnih aktivnosti koje su predviđene u LAP Grada Vranja iz 2015, a što bi ovom gradu obezbedilo da ima dodatne aktivnosti i prednost u odnosu na druge lokalne samouprave po pitanju antikorupcije.

Prihvaćen je i model rada prema kojem bi se, umesto vođenja klasičnih zapisnika, na sastancima radne grupe direktno unosili predlozi za pojedine aktivnosti, izvršioce i rokove, koji bi bili odobreni od članova radne grupe na sledećem sastanku. Započet je i rad na prvoj oblasti LAP, gde je zaključeno da Grad Vranje već poseduje pojedine akte koji uređuju bitna pitanja (javne rasprave), ali da bi trebalo proveriti u periodu do sledećeg sastanka u kojoj meri taj plan ispunjava kriterijume iz Modela LAP.

Takođe je istaknuto da je Grad Vranje u međuvremenu usvojio izmene Statuta, koje treba uzeti u obzir pri donošenju ovog dokumenta. Prilikom pregleda oblasti, učesnici su upoznati sa osnovnim pitanjima koja će biti razmatrana, a takođe je bilo govora i o stanju u pojedinim oblastima – npr. broj ustanova i JKP čiji je osnivač grad, vrsta imovine kojom grad raspolaže, odredbe novog Zakona o javnim nabavkama čije se donošenje očekuje, neaktivnost tela za praćenje primene Etičkog kodeksa, nepostojanje ugovora o JPP i koncesijama, pripreme za izradu nove web prezentacije Grada i njenog budućeg sadržaja i drugo. Dogovoreno je da naredni ssastanak radne grupe bude održan sledeće nedelje. Istaknuto je da radna grupa zbog obaveza članova može da održava sastanek koji bi u načelu trajali od 12 do 15 časova. Sastanku je predsedavao zamenik gradonačelnika, Nenad Antić.