Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Neuobičajena objava na sajtu Agencije

Datum kreiranja: četvrtak, 21 februar 2019

acas i avNa sajtu Agencije za borbu protiv korupcije pojavila se 20.2.2019. neuobičajena objava, uz tvrdnju iznetu već u naslovu da „Predsednik Republike nije prekršio Zakon o Agenciji“ . S jedne strane, može se pohvaliti činjenica da je Agencija brzo reagovala na iznete tvrdnje ili sumnje da je visoki državni funkcioner povredio pravila o čijem bi poštovanju Agencija trebalo da se stara. Međutim, takvo postupanje je krajnje neuobičajeno. Naime, tvrdnje i sumnje u to da su javni funkcioneri povredili Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije u medijima u javnosti se iznose svakodnevno, ali se tim povodom Agencija ne oglašava ni promptno, ni sa zadrškom.

Na prvi pogled, objašnjenje bi moglo da bude to što se Agencija oglasila „povodom prijave“ koja joj je podneta. Međutim, i u ovom pogledu je objava neuobičajena, jer ne postoji praksa da se na sajtu Agencije na ovaj način reaguje u drugim slučajevima kada su prijavljene moguće povrede Zakona od strane javnih funkcionera ili političkih stranaka. Na primer, Transparentnost – Srbija se više puta obraćala ukazujući na moguće kršenje pravila iz člana 29. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, između ostalog u vezi sa postupanjem funkcionera Grada Beograda i članova Vlade, o čemu smo dobili odgovore i mišljenja Agencije, ali oni nisu objavljivani na sajtu tog organa   

Čitalac ove objave, koju su preneli brojni mediji nema informaciju o tome ko je podneo prijavu za moguće kršenje zakona od strane predsednika, niti, još važnije, na koje povrede ta prijava ukazuje. Zahvaljujući iscrpnom presklipingu, uspeli smo da pronađemo da je reč o prijavi podnetoj od strane grupe organizacija pod zajedničkim nazivom „Građanski front“, a vest o podnetoj prijavi podnelo je nekoliko medija. 

Oni su zatražili od Agencije da utvrdi da li je povređen član 29 zakona u kojem se navodi da "funkcioner može da vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i da učestvuje u njenim aktivnostima ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije i ako to nije zakonom zabranjeno". Tim članom zakona se predviđa i da funkcioner ne može da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata, odnosno da funkcioner može biti izuzet od ove odredbe samo ako koristi javne resurse radi zaštite lične bezbednosti."Činjenica da se informacije o kampanji emituju na internet portalu www.vucic.rs, na kojem se nalaze i sadržaji o partijskim aktivnostima predsednika Srbije, po našem uverenju predstavlja kršenje člana 29. stav dva Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije", navele su organizacije Građanskog fornta u zahtevu upućenom Agenciji. Dodaje se i da su uvereni da je Vučić prekršio zakon kada je u izjavi medijima, na početku kampanje komentarisao lidere političkih partija i pokreta. Na kraju su predložili Agenciji za borbu protiv korupcije da u skladu sa svojim ovlašćenjima pokrene postupak u skladu sa zakonom". Zahtev su potpisali Biro za društvena istraživanja, Inicijativa "Ne davimo Beograd", Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša, kao i udruženja građana "Naš grad naša stvar" iz Zrenjanina, "Lokalni front Va" iz Valjeva, "Lokalna alternativa" iz Vrbasa, "Samo Lokalno" iz Bečeja i "Samo jako" iz Mladenovca.

Šta je tim povodom Agencija saopštila? Prvo, „da se u konkretnoj situaciji radi o vršenju ustavnih ovlašćenja predsednika Republike, a ne o aktivnostima vezanim za promociju političkih stranaka korišćenjem javnih resursa“. Predstavljanje Republike Srbije u zemlji i inostranstvu jedno je od ustavnih ovlašćenja predsednika Republike Srbije. Ni Ustav Republike Srbije ni Zakon o predsedniku Republike ne propisuje detaljnije šta obuhvata predstavljanje Republike Srbije u zemlji. Na osnovu toga, Agencija je stava da u kampanji „Budućnost Srbije“ nije prekršen Zakon o Agenciji.

Dalje, da „portal www.vucic.rs, na koji se poziva podnosilac prijave, nije javni resurs te objavljivanje informacija o kampanji „Budućnost Srbije“ ne predstavlja kršenje Zakona o Agenciji.“

Treće, u vezi sa navodom iz prijave da je predsednik Republike „komentarisao lidere političkih partija i pokreta“, Agencija ukazuje da su funkcioneri, izabrani neposredno od građana, izuzeti od obaveze da nedvosmisleno predoče sagovornicima i javnosti da li iznose stav organa, u kojima vrše javnu funkciju ili stav političke stranke odnosno političkog subjekta.

Iz navedenog bi se moglo zaključiti da je Agencija dobila prijavu koja ukazuje na moguće kršenje Zakona, da je zatim sprovela neki postupak, u tom postupku utvrdila činjenice i na njima zasnovala zaključak da nije došlo do povrede propisa iz nadležnosti Agencije. Međutim, nije vidljivo koje sve činjenice je Agencija pribavila. Tako, u vezi sa prvom tačkom, iz ustavne odredbe prema kojoj Predsednik predstavlja Republiku Srbiju u zemlji i inostranstvu, Agencija praktično izvodi zaključak da je Aleksandar Vučić u okviru kampanje „Budućnost Srbije“ nastupao u funkciji predsednika Republike i da je tom prilikom pred građanima Vranja, Pančeva, Šapca i brojnih drugih mesta „predstavljao Republiku Srbiju“. Moguće da je tako, ali bi radi utvrđivanja činjenica verovatno bilo neophodno da je Agencija pribavila podatak o tome, na primer, uvidom u informacije o svrsi kampanje.

U vezi sa drugom tačkom, radi izvođenja nedvosmislenog zaključka o tome da portal www.vucic.rs nije javni resurs, trebalo bi utvrditi čiji je resurs u pitanju. Iako nije u pitanju javni resurs, nije svejedno sa stanovišta primene zakona da li je to lični sajt A. Vučića, portal koji je vlasništvo njegove političke stranke ili vlasništvo trećeg lica. Naime, kao što bi objavljivanje stranačkog sadržaja na državnom veb-sajtu bilo sporno iz jednog razloga, tako bi i objavljivanje sadržaja koji se odnosi na vršenje državne funkcije na stranačkom ili ličnom sajtu moglo da bude sporno po drugom osnovu.

Najzad, Agencija je u potpunosti u pravu kada kaže da A. Vučić nije u obavezi da nedvosmisleno predoči sagovornicima i javnosti da li iznosi stav državnog organa ili stav svoje stranke, zato što je reč o funkcioneru izabranom od strane građana. To je jedan od najozbiljnijih nedostataka člana 29. Zakona o Agenciji. Ta odredba je primerena za narodne poslanike i odbornike, koji su izabrani na funkciju sa stranačkih lista i koji nastavljaju da vršeći funkcije zastupaju interese svojih političkih stranaka, ali ne i za predsednika Republike ili reciomo predsednika Narodne skupštine, koji nakon izbora na te funkcije predstavljaju jedinstvo zemlje, odnosno instituciju kojom rukovod. U vezi sa time podsećamo da je TS u više navrata predlagala kako da se ova odredba preformuliše, poslednji put letos, tokom rasprave o novom zakonu koji će urediti ovu oblast. 

Kada se uporedi vest o prijavi mogućeg kršenja Zakona i objava Agencije može se primetiti da ima i nekih pitanja koja nisu direktno odgovorena, odnosno ispitana. To je pitanje korišćenja javnih resursa i korišćenja skupova na kojima funkcioner učestvuje i susreta koje ima u tom svojstvu za promociju političkih stranaka. Drugim rečima, sudeći po objavljenom sadržaju prijave, Agencija je trebalo da ispita i utvrdi i druge činjenice osim onih koja su pomenuta u saopštenju. Pre svega, da li je skupove na kojima je predsednik Republike A. Vučić učestvovao u tom svojstvu (što je, izgleda za Agenciju nesumnjivo), on ujedno koristio i za neke stranačke svrhe. Naime, izuzetak iz člana 29. st. 5. Zakona o Agenciji koji se odnosi na to da funkcioneri izabrani od strane naroda ne moraju da nedvosmisleno predoče sagovornicima u kojem svojstvu govore (i da na taj način kod otklone eventualnu dilemu), ne znači da oni mogu koristiti skupove na kojima učestvuju u svojstvu državnih funkcionera (kada dilema kod slušaoca ne postoji) u stranačke svrhe.