Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Obuka za neraspisane izbore

Datum kreiranja: petak, 01 mart 2019
ACASLogoAgencija za borbu protiv korupcije odlučila je 25.2.2019. da raspiše konkurs za obuku 165 posmatrača izborne kampanje koji bi radili u 27 gradova Srbije iako nisu raspisani parlamentarni, predsednički niti opšti lokalni izbori. 
Agenciji nije zabranjeno da obuku posmatrača sprovodi pre raspisivanja izbora. Štaviše, poželjno je da kontrolori dočekaju spremno odluku o raspisivanju izbora. Međutim, takva namera mora biti jasno saopštena. Bez te informacije, javnost sa razlogom tumači ovaj potez kao potvrdu spekulacija da je odluka o raspisivanju izbora već doneta među onima koji o tome odlučuju i da je o tome obaveštena i Agencija.
Prema Ustavu Srbije, izbori se raspisuju nakon raspuštanja Narodne skupštine. Da bi do toga došlo, trebalo bi da Vlada uputi obrazloženi predlog predsendiku Republike, da da on taj predlog prihvati. Ukoliko Skupština ne bi bila raspuštena, izbori bi mogli biti raspisani tek za početak marta 2020. godine.
Informacija o vremenu kampanje za koju se angažuju posmatrači još je značajnija za njih same i u tom pogledu ne bi smelo biti nejasnoća. Naime, među uslovima je između ostalo propisano da prijavu mogu podneti punoletni državljani Srbije, koji su završili najmanje srednju školu, da će prednost imati kandidati koji mogu biti angažovani puno radno vreme, i koji imaju boravište na teritoriji gde nameravaju da posmatraju izbore. Pošto kampanja za redovne izbore treba da počne tek za godinu dana, sadašnji oglas lišava mogućnosti da na njima rade osobe koje će tek tokom 2019. postati punoletne i završiti srednju školu. Još teže je potencijalnim kandidatima da se obavežu da će biti slobodni da rade puno radno vreme za godinu dana, jer se verovatno mnogi od njih nadaju da će do tada imati stalan posao.
Oglas Agencije se može posmatrati i u kontekstu raspoloživih budžetskih informacija. U budžetu Republike Srbije za 2019. Agencija je planirala da vrši monitoring jedne izborne kampanje, ali nije navedeno za koji nivo izbora. Takođe, iz narativnog obrazloženja budžeta koji je namenjen za ovaj državni organ nije moguće videti da li su ove obuke bile predviđene, jer se obuke posmatrača na navode, ali postoje druge obuke u vezi sa poštovanjem zakona iz nadležnosti Agencije.