Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Problem v.d. mandata direktora javnih preduzeća stigao do suda

Datum kreiranja: sreda, 12 jun 2019

blic posta vd mandatNadležni sudovi poništili su rešenja o suspenziji pojedinih radnika "Pošte Srbije" potpisana po ovlašćenju Mire Petrović, jer je njoj u septembru 2017. po sili zakona prestala funkcija v.d. direktora, saznaje "Blic".

Sud je u tim sporovima utvrdio da ona nije zakonski zastupnik ove kompanije nakon navedenog datuma, pozivajući se na član 52, stav 2 Zakona o javnim preduzećima, koji precizira da v.d. status mora da prestane nakon dva mandata od šest meseci. Pošto je Miri Petrović taj status istekao, rešenja koja su grupi radnika izdata 15. novembra 2017. o tromesečnoj suspenziji sa posla, po kojima im je isplaćivana i zarada u visini od trećine osnovne plate, poništena su jer, kako navodi sud, "doneta su od neovlašćenog lica". Zato je naloženo da se radnici vrate na posao i da im se nadoknadi umanjena zarada, koja je po ovim nevažećim rešenjima isplaćena.

"Blic" je imao uvid u jedno od takvih rešenja koje je Prvi osnovni sud doneo 14. aprila ove godine, kojim je radnik M. S. u sporu dobio "Poštu Srbije". U obražloženju se navodi da suspendovani radnik treba u roku od 15 dana da se vrati na posao i da mu se na ime troškova isplati 96.750 dinara. U presudi stoji da rešenje koje je potpisala Zorana Cvetinović po ovlašćenju Mire Petrović nije važeće, jer je Miri Petrović po zakonu prestala funkcija 13. septembra 2017.- Tim danom prestala je i da važi navedena odluka o prenosu ovlašćenja na Zoranu Cvetinović, pa je samim tim i pobijeno rešenje o udaljenju s rada - navodi se u obrazloženju presude.

Zlatko Minić iz Transparentnosti Srbije kaže za "Blic" da je ovo izuzetno važna odluka suda.-Kada to kažem, mislim na aspekt primene Zakona o javnim preduzećima, koji se sa lakoćom namerno krši, posebno deo koji se odnosi na trajanje mandata v. d. direktora. Transparentnost na to godinama upozorava i zato ovakve sudske odluke mogu da predstavljaju dobro upozorenje da vlast više ne zloupotrebljava odredbe o trajanju mandata - kaže Minić.