Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Posebne specifikacije

Datum kreiranja: subota, 03 avgust 2019
mup vozilaMinistarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da krije podatke o novcu građana koje troši za nabavku vozila. Nakon skrivanja podataka o ceni patrolnih vozila, sada se krije podatak koliko je plaćeno 60 “marica”, 12 vatrogasnih i osam sanitetskih vozila.
Kao i prilikom prethodne “tajne” nabavke, i sada su vozila bila izložena, napravljen je medijski spektakl, ali je ministar odbio da kaže koliko vozila koštaju “jer jedinice policije traže posebne specifikacije”.
Kakve su to posebne specifikacije zbog kojih je tajna koliko košta "marica? Kako bi objavljivanje podatka koliko košta sanitet za policijsku jedinicu u jednom gradu, ili vatrogasno vozilo za neki drugi grad, moglo da ugrozi njihov bezbedan rad.
Da li bi moral jedinica mogao da bude ugrožen ako se sazna da je vatrogasno vozilo za jedan grad drugačije opremljeno nego za neki drugi (jer jedinice traže posebne specifikacije), pa da je zbog toga više koštalo?
I ponovo je, u prepoznatljivom maniru, ministar pokušao da napravi prikaz transparentnosti, tvrdnjom da je, iako ne može da nam pokaže ugovor da bismo se uverili koliko su vozila plaćena, “sve transparentno” jer u “budžetu MUP postoji deo za te namene”.
Činjenica je, međutim, da je ova nabavka samo “deo nabavke za ovu godinu”, a da u budžetu postoji više stavki koje se odnose na nabavke za sektor za vanredne situacije ili za nabavku vozila. Tako je, na primer, za podizanje kapaciteta Sektora za vanredne situacije u cilju adekvatnog reagovanja u vanrednim situacijama predviđeno 200.000.000, za podizanje logističkog specijalno-tehničkog kapaciteta organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova 350.000.000, a za osavremenjivanje voznog parka MUP-a 850.000.000.
Na osnovu ovoga ne može se ni pretpostaviti koliko su koštala ova vozila sa "posebnim specifikacijama".
 
foto: mup.gov.rs