Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Preporuke ODIHR, izborni uslovi i "radna grupa Vlade"

Datum kreiranja: sreda, 07 avgust 2019

oebs vladaNeupućeni čitalac vesti sa sastanka predstavnika Vlade Srbije i Misije OEBS bi mogao pomisliti da Srbija kontinuirano i predano radi na ispunjavanju preporuka međunarodnih organizacija koje se odnose na izborne uslove. Istina je, makar do sada, bila veoma drugačija.

Sa sastanka je preneta premijerkina izjava prema kojoj je "Vlada Srbije posvećena implementaciji preporuka Кancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), ... sa kojom relevantne institucije sarađuju kroz trogodišnji program koji je započeo 2017. godine." Takođe je najavljeno formiranje radne grupe "koja će raditi sa ODIHR-om na daljoj reformi izbornog procesa" i da je "niz preporuka, kao što je unapređenje Jedinstvenog biračkog spiska i rad Republičke izborne komisije, već implementirano kroz značajna unapređenja od 2017. godine kada je Vlada započela saradnju sa ODIHR."

Inače, među problemima na koje ukazuju izveštaji ODIHR-a nalaze se i sledeći:
- pristrаsno medijsko izveštаvаnje
- korišćenje jаvne funkcije zа pаrtijsku promociju
- nedovoljnа trаnspаrentnost finаnsirаnjа kаmpаnje
- nepostupаnje orgаnа u slučаjevimа kаdа trebа istrаžiti tvrdnje o neprаvilnosti tokom izborne kаmpаnje.
(Više o tome u publikaciji)

Vlada i Skupština nisu izmenile zakone koji uređuju ove oblasti nakon dobijenih upozorenja iz ODIHR 2016. i 2017, kao i sopstvenih antikorupcijskih planova iz 2013. Čak i kada su propisi menjani, kao što je slučaj sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije 2019, ili Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti 2014, to nije činjeno tako da se reše uočeni problemi, već su su stvoreni novi. Tako su odredbe o "funkcionerskoj kampanji", koje su se pokazale kao nedovoljne u postojećem zakonu, ostale nepromenjene i u novom.

O nedovoljnoj pažnji koja je posvećena poslednjem izveštaju OEBS/ODIHR-a svedoči i činjenica da je nadležnim institucijama u Srbiji on predstavlјen više od pola godine nakon izbornog procesa, a da su vest o tom predstavlјanju i kritičkim tonovima iz izveštaja objavili samo mediji koji su i inače otvoreni za kričke osvrte prema vlasti (agencija BETA, dnevni list „Danas”, TV N1, radio 021 i portal „Insajder”). 

Ozbilјnost problema jednako dobro ilustuje to što se informacija o susretu sa predstavnicima OEBS/ODIHR-a 2017, ili o razmatranju njihovog izveštaja o izborima uopšte nije mogla naći može pronaći na sajtovima Ministarstva inostranih poslova, Republičke izborne komisije, Upravnog suda, Regulatornog tela za elektronske medije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, dok se na sajtovima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Agencije za borbu protiv korupcije govori o susretu sa predstavnicima OEBS-a, ali ne i o izveštaju.

Zbog toga je najava formiranja radne grupe svakako zakasnela. Ukoliko postoji želja da se izborni uslovi u oblasti finansiranja kampanje i sprečavanja zloupotrebe javnih resursa i funkcija učine boljim pre izbora koji dolaze na proleće, radne grupe bi već uveliko trebalo da rade na izmenama konkretnih propisa, i to u procesu koji uključuje ne samo Vladu, nego i sve druge značajne političke aktere, državne organe i stručnu javnost.