Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Pozivanje OEBS-a da kontroliše izbore i šta bi u stvari trebalo tražiti

Datum kreiranja: petak, 13 septembar 2019

osce fbVest prema kojoj je predsednik radne grupe za saradnju sa OEBS Nebojša Stefanović uputio poziv za posmatranje budućih izbora u Srbiji, i "zatražio sastanak na kome bi bili precizirani svi detalji buduće saradnje", ne govori još uvek ništa o tome da li Vlada Srbije ima nameru da zatraži od posmatračke misije da učini išta više od onoga što je do sada bilo uobičajeno. 

Moglo bi se, naime, desiti da uloga ove međunarodne organizacije bude vrlo slična onoj iz prethodnih izbornih procesa. To znači da bi jedan broj posmatrača pratio sam izborni proces, da bi stručnjaci iz ODIHR, na osnovu uvida u dokumente i razgovora sa učesnicima izbora, predstavnicima državnih organa i drugim posmatračima doneli zaključke o usklađenosti sa međunarodnim standardima, da bi se njihov preliminarni izveštaj pojavio ubrzo potom, a konačni, sa celovitim preporukama posle nekoliko meseci. Srbiji, međutim, u ovom trenutku, treba nešto drugo.

ODIHR je dao brojne preporuke za otklanjanje problema posle parlamentarnih izbora 2016 i predsedničkih 2017. Evropska komisija svake godine konstatuje da Srbija nije postupila po ovim preporukama, iz čega je jasno da su one važne i sa stanovišta ispunjavanja standarda EU. Rešavanje tih problema je zahtevalo ozbiljno promišljanje, predani rad, ali pre svega spremnost vlasti da se prizna da problemi postoje. Po ovim preporukama je postupano u najbolju ruku selektivno – dok su preduzimane neke aktivnosti u vezi sa biračkim spiskovima, nije bilo čak ni najave da će državni organi popraviti bilo šta što je u vezi sa finansiranjem izborne kampanje, kontrolom tog procesa ili sprečavanja da se javne funkcije koriste za partijsku promociju.

Sa preporukama ODIHR su povezani i brojni predlozi koje je su nevladine organizacije, među kojima je i Transparentnost Srbija, iznosile u dijalozima o izborima. Sa tim preporukama su povezani i pojedini predlozi i zahtevi koje su iznosile opozicione stranke, uslovljavajući njihovim ispunjenjem svoje učešće na izborima. Zbog toga bi Srbiji bilo potrebno da se predstavnici vlasti što pre izjasne o tome šta će da prihvate od predloga, i da zatraže od ODIHR da se pre raspisivanja izbora izjasni  o tome u kojoj meri preduzete mere predstavljaju ispunjenje njihovih ranije datih preporuka.