Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Međunarodni dan prava javnosti da zna

Datum kreiranja: subota, 28 septembar 2019

PRAVO JAVNOSTIOvogodišnji 28. septembar, Međunarodni dan prava javnosti da zna, u Srbiji smo dočekali za nijansu vedrije nego prošle godine. Naime, na jednom od nekoliko skupova koji su protekle nedelje bili posvećeni pravu na pristup informacijama, predstavnici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu su nagovestili da Zakon ipak neće biti promenjen tako da preduzeća u vlasništvu države budu izuzeta od kontrole javnosti. Umesto toga, ostala bi mogućnost da takva preduzeća uskrate pristup informacijama ukoliko interesi za očuvanje poslovne tajne pretežu nad pravom javnosti da zna, ukoliko svoju odluku valjano obrazlože i sa njhovim stavom se saglasi i Poverenik u postupku po žalbi.

Naravno, ne možemo biti sigurni da je opasnost otklonjena sve dok ne bude poznat konačan tekst izmena Zakona. Potreban je naročiti oprez kod definicije pojma organa vlasti, kako ne bi bilo izostavljeno ni jedno pravno lice koje upravlja javnom imovinom. Između ostalog, izmene treba da budu takve da obuhvate zavisna preduzeća (npr. firme koje osnuju EPS i druga javna preduzeća) i sve druge subjekte u većinski državnom vlasništvu. Takođe treba da budu obuhvaćene i firme gde je država samo manjinski vlasnik, ali ima "kontrolni paket" akcija, gde je preduzeću data na korišćenje javna imovina velike vrednosti ili garancije za kredite.