Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Šta je i čija je „Srbija 2025“?

Datum kreiranja: nedelja, 29 decembar 2019

inv plan 1Iz obilja vesti o predstavljanju „Programa Srbija 2025“, može se pročitati mnogo štošta o planiranim putevima i porastu plata, ali ne i najosnovnije informacije – čiji je ovo program i gde se može preuzeti. Program su, naime, zajedno predstavljala dva državna organa – Predsednik i Vlada – ali se dokument ne može preuzeti ni na jednom od dva zvanična sajta. Iako je navodno reč o programu koji predviđa 14 milijardi ulaganja u narednih pet godina, od čega devet u infrastrukturu, program pod tim nazivom se uopšte ne pominje u budžetu Srbije za sledeću godinu koji je usvojen pre svega mesec dana, kao ni u Fiskalnoj strategiji koja daje projekcije za naredne tri godine! 

„Srbija 2025“ ne može biti program rada Vlade, jer mandat aktuelnom sazivu ističe u proleće 2020. To nije ni program u smislu Zakona o planskom sistemu, jer se takvi programi usvajaju na period od tri godine, i to, radi razrade jednog dela nekog opštijeg planskog dokumenta. U izveštajima se ne pominje ni jedna strategija koju bi ovaj program razrađivao. Iako je predstavljen kao „plan investicionih projekata“, ovaj program nije ni „investicioni plan“, jer se takav plan donosi na period od sedam, a ne pet godina. Dakle, ukoliko Program Srbija 2025 uopšte postoji kao celovit dokument, nameće se zaključak da pri njegovom donošenju nisu poštovana pravila o planiranju javnih politika.

Od kršenja Zakona o planskom sistemu daleko veći problem biće ukoliko se ispostavi da je u stvari reč o programu čija će se promocija koristiti u predstojećoj izbornoj kampanji. Ukoliko bi se, na primer, nakon ovog početnog predstavljanja, nadovezale promocije programa po Srbiji, to bi predstavljalo očiglednu funkcionersku kampanju i bilo bi sasvim jasno zbog čega Vlada i poslanici vladajuće većine nisu prihvatili predloge Transparentnosti da se ograniče promotivne aktivnosti, koje se ne moraju obavljati pred izbore ili u njima ne moraju učestvovati politički funkcioneri.