Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dokumenti o rekonstrukciji Trga Republike

Datum kreiranja: ponedeljak, 27 januar 2020

kockaPoverenik za informacije od javnog interesa i zaštitu podataka o ličnosti naložio je Gradu Beogradu da odgovori na zahtev Transparentnosti Srbija u vezi sa radovima na Trgu Republike.

TS je još 13. septembra od Gradske uprave - Sekretarijata za stambene i komunalne poslove  zatražila da dostavi dokumenta u vezi sa rekonstrukcijom Trga, koja je obavljena na osnovu ugovora koji je Grad Beograd zaključio sa konzorcijumom koji predvodi Strabag doo.

Zatraženi su dokument naručioca kojim je utvrđeno da li su radovi na rekonstrukciji Trga Republike izvedeni u svemu prema ugovornim obavezama i u čemu se sastoji eventualno odstupanje od ugovornih obaveza (npr. izveštaj nadzornog organa i drugo), zatim dokument ili dokumenti iz kojih se može videti da li je izvođaču radova plaćena ugovorena cena i dokument iz kojeg se može videti da li je naručilac vratio ponuđaču sredstva kojima je garantovao izvršenje ugovornih obaveza.

TS je takođe tražila i informaciju i kopije relevantnih dokumenata u posedu Gradske uprave o tome da li je izvođaču radova na Trgu Republike upućen zahtev da izvrši neke ispravke izvedenih radova, da li mu je upućen upit o mogućnosti da se takvi radovi izvedu (npr. na osnovu primljenih pritužbi građana), kao i kopija komunikacije koju je Gradska uprava - sekretarijat za komunalne i stambene poslove, kao naručilac imala sa drugim organima Grada Beograda u vezi sa eventualnim dodatnim radovima i ispravkama izvedenih radova na Trgu Republike.

Grad Beograd na zahtev nije odgovorio, zbog čega se TS žalila. Gradska uprva  nije odgovorila ni na dopis Poverenika koji je dostavio žalbu TS, te je Poverenik 21. januara doneo rešenje kojim se Gradskoj upravi nalaže da u roku od tri dana odgovori na zahtev TS.

Radovi na rekonstrukciji Trga Republike počelu su u avgustu 2018. godine. U septembru 2019. godine, kada su okolne ulice otvorene za saobraćaj, utvrđeno je da su površine kocki kojim su saobraćajnice popločane toliko grube da biciklisti i motociklisti gotovo uopšte ne mogu da saobraćaju, a da se je otežano kretanje i drugih vozila, uključujući i autobuse i trolejbuse. Zbog toga su gradske vlasti naložile da se sve kocke preslože, odnosno okrenu naopačke, tvrdeći da to neće iziskivati dodatne troškove. TS je tada tražila informacije o tome ko je u Gradu "primio" radove, odnosno potpisao izveštaj da su prvobitno radovi urađeni u skladu sa ugovorom.

Nakon okretanja kocki, zamenik gradonačelnika je saopštio i ukupnu cenu radova -  744.427.624,47 dinara, 24 miliona manje od ugovoreen vrednosti. Nisu, međutim, objavljeni niti dokumenti koje je TS tražila, niti bilo koji drugi dokumenti u vezi sa ovim radovima, uključujući i ugovor na koji se zamenik gradonačelnika pozivao. 

 

foto: http://rs.n1info.com/Vesti/a528320/Vesic-Preslaganje-kocke-na-Trgu-republike-je-o-trosku-izvodjaca.html