Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Javne rasprave u pripremi zakona 2019

Datum kreiranja: petak, 22 maj 2020

ParagrafIstraživanje Transparentnosti Srbije o javnim raspravama u pripremi zakona, pokazuje da ministarstva ni tokom 2019. godine nisu poštovala sve obaveze iz Zakona o državnoj upravi i Poslovnika Vlade i da su postupali nejednako u sličnim situacijama.

Od 24 potpuno nova zakona (ne računajući brojne odluke o potvrđivanju međunarodnih sporazuma)  koja su doneta u 2019.godini, javne rasprave održane su za 21 nacrta zakona. Javna rasprava je izostala, kao i svake godine, o najvažnijem dokumentu javne politike – budžetu Republike Srbije za narednu godinu. Upadljivo je da je javna rasprava u potpunosti izbegnuta o dva zakona koji su ozbiljno poremetili jedinstvo pravnog sistema. Prvi među njima je poseban zakon usvojen za svrhu realizacije samo jednog projekta – „Moravskog koridora“, koji je bitno odstupio od opštih pravila o eksproprijaciji, javnim nabavkama i u drugim oblastima. Drugi naročito kontroverzni zakon usvojen bez javne rasprave odnosi se na rešavanje pitanja konverzije stambenih kreditia indeksiranih u švajcarskim 12 francima, gde su bili sukobljeni interesi dužnika, poslovnih banaka i svih građana zbog finansiranja dela troškova privatnih kredita iz budžeta. Za razliku od prošle godine, u 2019. postoji trag da su javne rasprave sprovođene i kada je reč o većini nacrta izmena i dopuna zakona.

  • Tokom 2019. godine je sprovođeno ukupno 50 javnih rasprava koje smo detaljnije analizirali. Ministarstva su obavezna da informacije o javnim raspravama objave i na svom sajtu i na portalu e-Uprava. Međutim, javni poziv za učešće u raspravi je bio objavljen na portalu eUprave samo u 24% slučajeva, dok su ministarstva na svom sajtu to učinila u 58% situacija.
  • U svim slučajevima jje postojala je mogućnost za upućivanje predloga elektronskim putem. Tokom 31 od posmatranih 50 javnih rasprava, pored prikupljanja komentrara, organizovani su i skupovi na kojima je bio predstavljen nacrt zakona.
  • Sastav radne grupe koja je pisala zakon, bio je poznat u samo jednom slučaju.
  • U 14% slučajeva izveštaj sa javne rasprave uopšte nije objavljen
  • Manje od ¼ objavljenih izveštaja sa javne rasrpave sadrži više detalja o upućenim predlozima I razlozima za njihovo (ne)prihvatanje
  • Pozitivan primer: Nacrt zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, gde je nakon javne rasrpave objavljen novi nacrt sa unetim izmenama i dopunama

Detaljnije u https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/TS_izvestaj_o_JR_u_2019.pdf i 

https://www.transparentnost.org.rs/images/dokumenti_uz_vesti/Javne_rasprave_sprovo%C4%91ene_tokom_2019_-_tabela_februar_2020.xlsx