Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Informacije o Nadzornom odboru na sajtu parlamenta

Datum kreiranja: četvrtak, 28 maj 2020

nadzorni odbor sajtNarodna skupština je postupila po inicijativi Тransparentnosti i objavila je na svom veb sajtu baner koji vodi ka informacijama o radu Nadzornog odbora, formiranog za izbore.

Tako, građani sada mogu da vide kada se ovo telo sastajalo, šta je bilo na dnevnom redu, ko su njegovi članovi. Još važnije, sada je objavljena i adresa na koju svi zainteresovani mogu da pošaju Nadzornom odboru svoje prijave zbog kršenja pravila i standarda ravnopravnosti učesnika u vezi sa izbornom kampanjom.  

Još uvek nisu objavljene odluke NO, izuzev Poslovnika. Na drugoj sednici Nadzornog odbora je razmatran akt koji se odnosi na naknade za rad, ali možda još nije usvojen. Podsećamo da iako su izbori raspisani još početkom marta 2020, a Nadzorni odbor formiran krajem decembra 2019. godine, do sada očigledno nije bilo slučajeva u kojima se neko obraćao u ovom telu radi rešavanja pitanja zbog kojih je Nadzorni odbor osnovan.

Transparentnost Srbija će koristiti ovaj mehanizam da bi ukazala na probleme za koje za čije rešavanje ili nije nadležan ni jedan drugi organ ili ni jedan od nadležnih organa tim pitanjima ne želi da se bavi. Za početak, Nadzornom odboru ćemo dati priliku da odlučuje o spornim situacijama u vezi sa kojima smo se već obećali Agenciji za borbu protiv korupcije. Agencija je u vezi sa tri naše prijave mogućeg nezakonitog finansiranja izborne kampanje korišćenjem javnih resursa, zaključila da nije povređen Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, tumačeći preusko pojam javnih resursa, po našem mišljenju.

Pošto Nadzorni odbor nije vezan u svom radu definicijama iz tog zakona, on ima priliku da oceni onu postupanje političkih stranaka kao suprotno standardima i onda kada ne postoji povreda neke izričite zakonske norme.

Način predlaganja članova ovog tela ne pruža garancije nezavisnog postupanja, budući da je polovina članova izabrana na predlog vlade a druga polovina na predlog poslaničkih grupa, to jest, stranaka koje učestvuju na izborima. Ipak, treba dati priliku članovima koji su izabrani da u praksi pokažu u kojoj meri spremni da ispune svoju zakonsku ulogu.