Business Joomla Themes by Justhost Reviews

Dobio "funkciju" da bi mogao u funkcionersku kampanju

Datum kreiranja: sreda, 19 avgust 2020

res publica gradonacelnik

Samo sedam dana nakon što je gradonačelnikov kum postao kandidat za gradonačelnika, gradonačelnik kog bi trebalo da zameni na funkciji imenovao ga je za svog savetnika. Može da zvuči komplikovano, možda i kao početak neke satirične priče, ali je zapravo istinit sled događaja koji su se u Kragujevcu odigrali u martu ove godine. Teatar apsurda u kom gradonačelnik Radomir Nikolić, odmah nakon raspisivanja izbora za svog specijalnog savetnika postavlja Nikolu Dašića, prvog na lokalnoj listi SNS- a, porazni je pokazatelj stanja političkog sistema u kom je izgleda sve moguće, piše portal Res publica.

Ispostaviće se, međutim, da je u slučaju imenovanja savetnika, najmanji problem to što je stranački kandidat naprednjaka kroz tu funkciju dobio neku vrstu formalnog ovlašćenja da prisustvuje događajima, tokom kojih su razni ministri i predsednica vlade obilazili državne projekte u Kragujevcu. Mnogo više zabrinjava činjenica da je rešenje gradske uprave o tom imenovanju, po svemu sudeći, nezakonito. 

Pojavljivanje kandidata SNS-a za gradonačelnika Kragujevca na zvaničnim događajima gradske uprave, organizovanim u vreme izborne kampanje, izazvalo je interesovanje novinara, koje je zanimalo u kom je svojstvu prisusutan Nikola Dašić. Tu nedoumicu razrešio je Radomir Nikolić lično, čak i pomalo komičnim objašnjenjenjem da „premijerka ne zna, ali da je Dašić savetnik gradonačelnika za saradnju sa vladom“. Sem zbog očigledne funkcionerske kampanje, ovaj događaj pažnju Res Publike zaslužio je i zbog činjenice da Statutom grada Kragujevca nije predviđeno da gradonačelnik ima savetnike. Zato smo od nadležnih u gradskoj upravi, na osnovu Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja, zatražili odgovore na pitanja: ko su savetnici gradonačelnika, na osnovu koje odluke su imenovani i za koje su tačno oblasti zaduženi.

Iz odgovora koji smo dobili ispostavilo se da odlazeći gradonačelnik Kragujevca, Radomir Nikolić, ima dva savetnika. Pored Nikole Dašića, diplomiranog ekonomiste, koji je rešenjem od 10. marta ove godine „ovlašćen da obavlja poslove kao specijalni savetnik gradonačelnika za kapitalne investicije i saradnju sa Vladom Republike Srbije“, Nikolića savetuje i diplomirani pravnik Dušan Davidović. On je 28. jula 2016. rešenjem „ovlašćen da kao stručni konsultant- savetnik gradonačelnika, obavlja poslove prezentovanja investicionih potencijala Kragujevca sa ciljem dovođenja investitora u grad“. Zajedničko za obojicu je da „ne ostvaruju prava iz radnog odnosa, niti naknadu za svoj rad“. 

Sumnju u to da su rešenja, koja nam je postupajući po zakonu dostavila gradska uprava, pravno valjanja, za Res Publiku je najpre nezvanično potvrdio dobar poznavalac sistema lokalne samouprave, inače pravnik sa iskustvom. On je ocenio da je reč o dokumentima koji nemaju ni adekvatnu pravnu formu, niti su zavedeni na pisarnici Skupštine grada, kako to zvanična procedura nalaže. Da ove odluke gradonačelnika Radomira Nikolića nisu zakonite, smatra i Nemanja Nenadić programski direktor organizacije Transparentnost – Srbija. On za Res Publiku pojašnjava da se „analizom rešenja gradonačelnika, kao i odredbe ranijeg, odnosno aktuelnog Statuta Grada Kragujevca, na osnovu koje su izdata ovlašćenja, može uočiti da je kao pravni osnov istaknuto to da gradonačelnik vrši i druge poslove utvrđene zakonom, statutom i drugim aktima Grada. Ovo opšte ovlašćenje ne može da bude dovoljno“, ističe Nenadić, „jer ono upućuje na neka posebna ovlašćenja koja gradonačelnik ima na osnovu zakona, statuta ili nekog drugog akta koji su usvojili organi Grada Kragujevca. Međutim, u rešenjima se ne pominje ni jedan drugi akt u kojem bi bila data mogućnost da gradonačelnik daje ovakva ovlašćenja savetnicima, pa se može pretpostaviti da on takvo ovlašćenje nije ni imao. Ukoliko pravni osnov ipak negde postoji, ali samo nije naveden u rešenjima, onda bi ona morala da budu izmenjena, makar iz tog razloga“, ocenjuje Nenadić.

Kako je u odluci kojom je Dušan Davidović ovlašćen da kao stručni konsultant- savetnik gradonačelnika, prezentuje investicione potencijale Kragujevca, navedeno da „imenovani može od gradskih uprava da dobije sve potrebne informacije o raspoloživim kapacitetima grada, da bi na adekvatan način mogao da predstavi mogućnosti za investiranje potencijalnim investitorima iz zemlje i inostranstva“, od nadležnih smo zatražili da nam dostave biografiju, odnosno reference koje su Davidovića, inače diplomiranog pravnika sa adresom u Paraćinu, preporučile za tu funkciju, kao i izveštaj o aktivnostima koje je sproveo do sada. Iz odgovora se, međutim, ispostavilo da takvi podaci uopšte ne postoje. „Imenovani nije zasnovao radni odnos u Gradskoj upravi  tako da  nije bilo  potrebno da dostavlja svoju radnu biografiju i personalne podatke nadležnoj službi. Procena sposobnosti i radna biografija poznate su gradonačelniku, koji u interesu Grada angažuje lica koja mogu da doprinesu uspešnijem obavljanju pojedinih poslova, a da pri tome ne zatevaju nikakvu naknadu“, stoji u odgovoru koji je stigao na adresu Res Publike. Direktor organizacije Transparentnost – Srbija kaže da „samim tim što zakonom i statutom nije propisana mogućnost davanja ovlašćenja savetnicima, nisu propisani ni uslovi za njihovo imenovanje (koje kvalifikacije treba da ispune), niti podnošenje izveštaja o njihovom radu. Bez obzira na to, napominje Nenadić, „može se smatrati ozbiljnim propustom to što čak ni u ovom pravno manjkavom rešenju nije predviđen mehanizam odgovornosti savetnika za aktivnosti koje sprovodi, makar u vidu izrade periodičnih izveštaja gradonačelniku. Takođe, veoma je bitno pitanje da li se na ovaj način stvara paralelni sistem rada unutar organa Grada, to jest da li su i neke druge službe unutar gradskih uprava, ili neki službenici koji su zaposleni u službama gradonačelnika, već zaduženi za aktivnosti u vezi sa kojima su ovi savetnici dobili ovlašćenja“, ukazuje Nenadić.

Da gradonačelnik Kragujevca ima savetnike iako statut grada ne predviđa takvu mogućnost, nije novosti, niti tema o kojoj se prvi put govorilo u izbornoj kampanji. Lokalni mediji su u junu 2018. preneli vest da je šef odborničke grupe LDP-a, Zlatko Milanović, tokom skupštinskog zasedanja uputio pitanje ko su osobe koje se zvanično predstavljaju kao savetnici gradonačelnika, kako su plaćene i po kom osnovu angažovane. Milanović je, ispostavilo se, imao manje sreće od Res Publike, te je u odgovoru na odborničko pitanje, koji potpisuje Radomir Nikolić, pisalo samo da „gradonačelnik ima dosta savetnika“. Da je izgleda zaista tako, upućuje i vizit karta u posedu Res Publike na kojoj je, uz zvaničan grb grada Kragujevca, izvesni Nebojša Carić potpisan kao savetnik gradonačelnika. U odgovorima koje nam je gradske uprava uputila, ovo ime se, međutim, nigde ne pominje. 

Važno je spomenuti i koji bi mogli biti motivi ovlašćenih savetnika da bez zarade obavljaju određene poslove za gradonačelnika, odnosno za grad Kragujevac. Nemanja Nenadić ukazuje da ta „okolnost da je neko spreman da obavlja poslove u korist organa Grada bez nadoknade, može biti plod želje da se Gradu pomogne, ali jednako može biti skopčano i sa ostvarivanjem nekih ličnih interesa (na primer veća mogućnost da se uz takvu „legitimaciju“ realizuju neki privatni poslovi). Zato je, kaže, tu potreban oprez, a u svakom slučaju i znatno više informacija o poslovima koje obavljaju savetnici“. 

U slučaju Nikole Dašića, čini se, pak, da dileme nema. Imenovanjem na mesto savetnika gradonačelnika „omogućena mu je promocija tokom izborne kampanje, odnosno mogućnost da učestvuje u aktivnostim organa lokalne samouprave, na šta inače ne bi imao pravo kao samo jedan od potencijalnih kandidata za javnu funkciju“, kaže Nenadić.

Kandidatu za gradonačelnika, Nikoli Dašiću, gradska uprava potrudila se da to „pravo“ omogući spornim rešenjem kojim je ovlašećen za savetnika. „Ovom novim varijetetom, Kragujevac je obogatio i inače široku paletu korišćenja javne funkcije zarad ostvarivanja političke koristi“, zaključuje Nemanja Nenadić.